Strona główna

Prokuratura wnosi o areszt dla dowódcy, który wydał rozkaz pacyfikacji wsi i zabójstw ich mieszkańców

Powrót do listy

wtorek, 14 marca 2017

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Lublinie prowadzi śledztwo dotyczące dokonania zabójstw mieszkańców wsi Chłaniów, Kolonii Chłaniów i Kolonii Władysławin oraz spalenia zabudowań tych miejscowości. 

Wczoraj (13 marca 2017 roku) prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Lublinie skierował do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Michaela K.

Co zarzuca się podejrzanemu

Michael K. jest podejrzany o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości stanowiącej jednocześnie zbrodnię wojenną. W dniu 23 lipca 1944 roku, będąc dowódcą kompanii pozostającego w służbie niemieckiej Ukraińskiego Legionu Samoobrony, wydał rozkaz podległym sobie żołnierzom dokonania zabójstw mieszkańców wsi Chłaniów, Kolonii Chłaniów i Kolonii Władysławin oraz spalenia zabudowań tych miejscowości. Wykonując ten rozkaz żołnierze Ukraińskiego Legionu Samoobrony dokonali pacyfikacji wymienionych miejscowości i dopuścili się zabójstw 44 zamieszkałych w nich osób oraz spalenia zabudowań mieszkalnych i gospodarczych ofiar.

Wniosek o wydanie podejrzanego

Z ustaleń poczynionych w toku śledztwa wynika, że podejrzany Michael K. jest obywatelem USA i przebywa obecnie na terenie tego kraju.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Lublinie zamierza wystąpić z wnioskiem o wydanie stronie polskiej przebywającego na terenie USA podejrzanego Michaela K. Zostanie on skierowany do organów wymiaru sprawiedliwości USA.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa