Strona główna

Przemycali przez polską granicę Czeczenów i Wietnamczyków, teraz usłyszeli zarzuty

Powrót do listy

poniedziałek, 2 października 2017

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach nadzoruje śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Zajmowała się ona organizowaniem nielegalnego przewozu i przekraczania granicy Polski bez wymaganych uprawnień obcokrajowcom m.in. obywatelom Rosji narodowości czeczeńskiej i obywatelom Wietnamu.

Grupa działała od co najmniej października 2014 roku do co najmniej 10 lutego 2016 roku na terenie Polski, Rosji, krajów bałtyckich tj. Estonii. Łotwy i Litwy oraz Niemiec, Francji, Belgii, Holandii i Austrii. W skład grupy wchodzili Polacy oraz Rosjanie.

Ustalenia poczynione w toku śledztwa pozwoliły na zatrzymanie dwóch osób zaangażowanych w przestępczy proceder. Doszło do tego w dniach 26 – 27 września 2017 roku. Prokurator ogłosił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i organizowaniem nielegalnego przewozu i przekraczania granicy Polski obcokrajowcom bez wymaganych uprawnień. Chodzi o przestępstwa z art. 258 par. 1 kodeksu karnego i z art. 264 par. 3 kodeksu karnego.

Postanowieniami z 28 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań. Sąd zastrzegł, że zostaną one uchylone w przypadku wpłacenia w zakreślonym terminie poręczeń majątkowych w kwotach odpowiednio: 20 i 40 tysięcy złotych.

To kolejne zatrzymania i zarzuty w tej sprawie. W sierpniu tego roku 3 głównych członków zorganizowanej grupy przestępczej i dokonano przeszukań zajmowanych przez nich pomieszczeń.

Do chwili obecnej w sprawie prokuratorskie zarzuty usłyszało 9 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Śledztwo prowadzi Placówka Straży Granicznej w Augustowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa