Strona główna

Skuteczna skarga prokuratora na uchwałę Rady Miasta w sprawie opłat za holowanie pojazdów

Powrót do listy

wtorek, 5 grudnia 2017

30 listopada 2017 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny  we Wrocławiu uwzględnił skargę Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze na Uchwałę Rady Miasta Jeleniej Góry z 16 maja 2017 r. określającą wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym.

Co zakwestionował prokurator w skardze

Prokuratura zakwestionowała stawki określone w uchwale, które przewidywały między innymi maksymalną dopuszczalną przez Ministra Finansów opłatę za holowanie pojazdów i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. Prokuratura uznała  również za niedopuszczalne rozwiązanie, które przewidywało opłatę w wysokości 50 % stawki maksymalnej w przypadku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienie od podjęcia takich działań.

W skardze prokurator dowodził, że takie rozwiązania są niezgodne z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie ma przekonującego uzasadnienia dla przyjęcia maksymalnych stawek  i odniesienia do realnych kosztów usuwania pojazdów na terenie powiatu.

Sąd unieważnił uchwałę

Sąd podzielił argumentację Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i stwierdził nieważność Uchwały Rady Miasta. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze zajęła się problemem opłat za usuwanie pojazdów po artykule prasowym z 21 lutego 2017 roku opisujący sprawę emeryta, którego pojazd został odholowany z miejsca parkingowego przez Straż Miejską i obciążony opłatą w wysokości 519 złotych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa