Strona główna

Skuteczne działania prokuratora w sprawie wstrzymania wykonania nakazu zapłaty

Powrót do listy

środa, 30 sierpnia 2017

Sąd Okręgowy w Łodzi uwzględnił wniosek prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi i wstrzymał wykonanie nakazu zapłaty wydanego 21 czerwca 2012 roku w odniesieniu do Aleksandry G. i Tomasza G. Wniosek prokuratora o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty został złożony na skutek zalecenia wydanego przez Zastępcę Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda.

W sprawie tej pozwem z 14 czerwca 2012 roku Robert M. wniósł o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla przeciwko pozwanym Aleksandrze G. i Tomaszowi G. W dniu 21 czerwca 2012 roku Sąd wydał nakaz zapłaty. Następnie – 14 kwietnia 2014 roku – wydano powodowi tytuł wykonawczy.

W dniu 18 lipca 2017 roku do sprawy przystąpił prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Złożył on wniosek o wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty. Podniósł między innymi, że w sprawie tej istnieją uzasadnione wątpliwości co do istnienia zobowiązania Aleksandry G. i Tomasza G. wynikającego z weksla in blanco. Jest to przedmiotem prokuratorskiego śledztwa.

Sąd zgodził się z tą argumentacją. W uzasadnieniu swojego postanowienia Sąd wskazał, że do czasu zakończenia postępowania przygotowawczego wykonanie nakazu zapłaty powinno zostać wstrzymane.

W sprawie tej 29 maja 2017 roku prokuratura wszczęła śledztwo. Dotyczy ono wprowadzenia w błąd Sądu Okręgowego w Łodzi co do istnienia zobowiązania poprzez posłużenie się wekslem in blanco.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa