Strona główna

Spotkanie Prokuratorów Generalnych Grupy Wyszehradzkiej

Powrót do listy

środa, 14 czerwca 2017

W dniach 24 - 26 maja 2017 roku delegacja Prokuratury Krajowej, pod przewodnictwem Andrzeja Pozorskiego Zastępcy Prokuratora Generalnego, wzięła udział w 6. Spotkaniu Prokuratorów Generalnych Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Kromierzyżu. Gospodarzem tegorocznego spotkania był Najwyższy Prokurator Republiki Czeskiej Pavel Zeman. W spotkaniu uczestniczyli także Prokurator Generalny Republiki Słowackiej Jaromir Čižnár i Prokurator Generalny Węgier Péter Polt.

W trakcie obrad prokuratorzy dyskutowali na temat skutecznych metod prowadzenia postępowania karnego w sprawach dotyczących aktów terroryzmu oraz przestępczości narkotykowej, jak również stanu implementacji do systemów krajowych dyrektywy w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego, który od 22 maja 2017 roku stał się podstawowym instrumentem udzielania pomocy prawnej w sprawach karnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Podsumowaniem dyskusji było podpisanie Deklaracji z Kromierzyża.

Kolejne spotkanie Prokuratorów Generalnych Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się w maju 2018 roku na Węgrzech.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa