Strona główna

Aktualności Prokuratury Krajowej

 • 2011-12-09 00:00:00

  Spotkanie Prokuratora Generalnego z Ministrem Sprawiedliwości

  Aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania prokuratury, stały się głównym tematem dzisiejszego spotkania Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z Prokuratorem Generalnym Andrzejem Seremetem.   W trakcie spotkania Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny wiele miejsca poświęcili problemom związanym z informatyzacją prokuratury.    Obaj rozmówcy wyrazili również zgodny pogląd, że stan spoczynku, będący prawem nabytym jest jedną z istotnych gwarancji niezależności prokuratorów.   czytaj więcej: Spotkanie Prokuratora Generalnego z Ministrem Sprawiedliwości

 • 2011-12-09 00:00:00

  Otwarcie nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Łukowie

  Prokurator Generalny Andrzej Seremet wraz z Pierwszym Zastępcą Prokuratora Generalnego Markiem Jamrogowiczem w dniu 8 listopada br. wzięli udział w uroczystości otwarcia nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Łukowie. czytaj więcej: Otwarcie nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Łukowie

 • 2011-12-08 00:00:00

  O stanie spoczynku prokuratorów

  W związku z zawartą w expose Pana Premiera Donalda Tuska zapowiedzią przedstawienia w połowie przyszłego roku projektu nowej regulacji stanu spoczynku sędziów i prokuratorów, Prokurator Generalny Andrzej Seremet polecił Biuru Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej ocenę konstytucyjności ewentualnego zniesienia lub znacznego zmodyfikowania instytucji stanu spoczynku prokuratorów- w świetle dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.   Prokurator Generalny prezentuje stanowisko, że obecne regulacje prawne dotyczące stanu spoczynku powinny zostać zachowane i w tym celu podejmuje i będzie podejmował konieczne działania.   czytaj więcej: O stanie spoczynku prokuratorów

 • 2011-12-06 00:00:00

  Nowa siedziba Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim

  Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand i wiceminister sprawiedliwości Grzegorz Wałejko w piątek (2 grudnia 2011 r.) wzięli udział w uroczystości otwarcia nowej, wspólnej siedziby Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.   Na uroczystość przybyło ponad 200 zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli ministerstwa, sądownictwa, prokuratury, urzędu marszałkowskiego, policji oraz lokalnych władz samorządowych.   - Jest to budynek na miarę XXI wieku posiadający wszystkie nowinki technologiczne pomagające sprawniej i bezpieczniej funkcjonować tego typu urzędowi – powiedział  prezes Sądu Okręgowego w Lublinie Krzysztof Wojtaszek.   Po zakończeniu okolicznościowych przemówień, dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi.   czytaj więcej: Nowa siedziba Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim

 • 2011-12-05 00:00:00

  Po programie "Państwo w Państwie"

  Prokuratura Generalna informuje, że w związku z przedstawieniem nieprawdziwych i godzących w dobra osobiste prokuratora informacji, w programie „Państwo w Państwie”, wyemitowanym w dniu 13 listopada 2011 r. w telewizji Polsat i Polsat News, współtworzonym przy współpracy z dziennikiem Puls Biznesu,  a dotyczącym postępowania karnego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie w sprawie działania Biura Tłumaczeń Symultanka - Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała skargę i  żądanie zamieszczenia sprostowania i odpowiedzi w trybie Prawa prasowego do Redaktorów Naczelnych - Publicystyki Telewizji Polsat i Pulsu Biznesu, a także skargę do Przewodniczącego Rady Etyki Mediów.  czytaj więcej: Po programie "Państwo w Państwie"

 • 2011-12-01 00:00:00

  Środki kontroli operacyjnej w Trybunale Konstytucyjnym

  25 czerwca 2011 r. i 1 sierpnia 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z dwoma wnioskami o zbadanie zgodności wymienionychw nich przepisów ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jak również ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego z szeregiem wzorców kontroli zawartych w Konstytucji RP oraz w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.   czytaj więcej: Środki kontroli operacyjnej w Trybunale Konstytucyjnym

 • 2011-11-30 00:00:00

  Powołania prokuratorów i mianowania asesorów

  29 listopada 2011 r. w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania na stanowiska prokuratorów i mianowania asesorów. Akty powołania i mianowania wręczył Prokurator Generalny - Andrzej Seremet.  W uroczystości wziął  również  udział Dyrektor Departamentu Kadr –Krzysztof Kozdronkiewicz.   Poniżej przedstawiamy listę powołanych prokuratorów i mianowanych asesorów.   Powołani na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej:   czytaj więcej: Powołania prokuratorów i mianowania asesorów

 • 2011-11-29 00:00:00

  Dostęp do informacji publicznej w Trybunale Konstytucyjnym.

    Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po podpisaniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 204, poz. 1195), skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją, niektórych przepisów tego aktu normatywnego, nowelizujących regulacje ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).   Jako przedmiot kontroli konstytucyjnej Wnioskodawca wskazał dwa przepisy: art. 1 pkt 4 lit. a ustawy nowelizującej, który dodaje ust. 1 a  w art. 5 ustawy nowelizowanej, a także art. 1 pkt 4 lit. b ustawy nowelizującej, którym nadane zostało nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy nowelizowanej, zaś jako wzorce kontroli konstytucyjnej - art. 118 ust. 1 oraz art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. czytaj więcej: Dostęp do informacji publicznej w Trybunale Konstytucyjnym.

 • 2011-11-29 00:00:00

  9. Konferencja Prokuratorów zwalczających przestępczość na szkodę interesów finansowych UE

  W dniach 16-18 listopada 2011 roku w Sofii odbyła się 9. Konferencja Prokuratorów zwalczających przestępczość na szkodę finansową Unii Europejskiej zorganizowana przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) we współpracy z Prokuraturą Generalną Bułgarii. czytaj więcej: 9. Konferencja Prokuratorów zwalczających przestępczość na szkodę interesów finansowych UE

 • 2011-11-24 00:00:00

  Prokurator Generalny z wizytą w Biurze Dozoru Elektronicznego

  24 listopada br. w siedzibie Biura Dozoru Elektronicznego w Warszawie przy ul. Zwycięzców odbyło się spotkanie z Andrzejem Seremetem – Prokuratorem Generalnym i Markiem Jamrogowiczem – Pierwszym Zastępcą Prokuratora Generalnego.   Ministerstwo Sprawiedliwości reprezentował Stanisław Chmielewski – Sekretarz Stanu i Piotr Kluz – Sekretarz Stanu, a Służbę Więzienną - gen. Jacek Włodarski, Dyrektor Generalny SW i gen. Paweł Nasiłowski – dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego SW.   Celem spotkania było zapoznanie gości z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w  Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) oraz z pracą obsługi Centrali Monitorowania skazanych objętych tym systemem. czytaj więcej: Prokurator Generalny z wizytą w Biurze Dozoru Elektronicznego