Strona główna

Aktualności Prokuratury Krajowej

 • 2010-11-29 00:00:00

  O okolicznościach wniosku o tymczasowe aresztowanie Amata Khalida Z.

    W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi stanowiska Sądu Apelacyjnego w Warszawie II Wydział Karny w związku z  zażaleniem Prokuratora Okręgowego w Warszawie  na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania przed złożeniem wniosku o wydanie ściganego przez Federację Rosyjską Amata Khalida Z. (narodowości czeczeńskiej)  na podstawie Europejskiej Konwencji o ekstradycji, informuję, że sąd uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie w przedmiocie wniosku o tymczasowe aresztowanie. czytaj więcej: O okolicznościach wniosku o tymczasowe aresztowanie Amata Khalida Z.

 • 2010-11-24 00:00:00

  Kolejni kadencyjni prokuratorzy

  23 listopada 2010 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania na stanowiska kadencyjnych Prokuratorów Okręgowych i Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie. Akty powołania wręczył osobiście Prokurator Generalny - Andrzej Seremet. W uroczystości wziął  również  udział Zastępca Prokuratora Generalnego - Marek Jamrogowicz i Dyrektor Biura  Kadr – Krzysztof Kozdronkiewicz.   Poniżej lista powołanych prokuratorów: czytaj więcej: Kolejni kadencyjni prokuratorzy

 • 2010-11-24 00:00:00

  Stanowiska i opinie

  W nawiązaniu do informacji podanej przez radio RMF FM sugerującej, że Prokuraturze Generalnej grożą pozwy sądowe w związku z trwającymi konkursami na stanowiska prokuratorów Prokuratury Generalnej, Prokuratura Generalna oświadcza co następuje:   Prokurator Generalny Andrzej Seremet w dniach 19 kwietnia 2010 r. i 21 czerwca 2010 r. ogłosił dwa konkursy na stanowiska prokuratorów Prokuratury Generalnej. Pierwszy z konkursów dotyczy 3 stanowisk, drugi zaś 16 stanowisk. czytaj więcej: Stanowiska i opinie

 • 2010-11-23 00:00:00

  Kolejni kadencyjni prokuratorzy

  23 listopada 2010 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania na stanowiska kadencyjnych Prokuratorów Okręgowych. Akty powołania wręczył osobiście Prokurator Generalny - Andrzej Seremet. W uroczystości wziął  również  udział Zastępca Prokuratora Generalnego - Marek Jamrogowicz i Dyrektor Departamentu Kadr – Krzysztof Kozdronkiewicz.   Poniżej lista powołanych prokuratorów: czytaj więcej: Kolejni kadencyjni prokuratorzy

 • 2010-11-22 00:00:00

  Wizyta Prokuratora Generalnego w Budapeszcie (16 - 18 listopada 2010 r.)

  Na zaproszenie Prokuratora Generalnego Republiki Węgierskiej – Pana Tamasa Kovacsa przebywał w Budapeszcie w dniach 16 – 18 listopada 2010 roku Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Seremet. Z Prokuratorem Generalnym do Budapesztu udali się: Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji – prokurator Jerzy Szymański oraz Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej – prokurator Krzysztof Karsznicki. Głównym tematem rozmów była wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Prokuratury Generalnej w obu państwach po wyodrębnieniu ze struktur administracji rządowej. czytaj więcej: Wizyta Prokuratora Generalnego w Budapeszcie (16 - 18 listopada 2010 r.)

 • 2010-11-22 00:00:00

  8.Konferencja Prokuratorów zwalczających przestępczość finansową.

  W dniach 17 – 19 listopada 2010 roku w Paryżu odbyła się 8. Konferencja Prokuratorów zwalczających przestępczość finansową na szkodę Unii Europejskiej zorganizowana przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości Francji i Sądem Kasacyjnym w Paryżu. Delegację polską reprezentowali: Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego – Sławomir Górnicki, Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji – Zbigniew Górszczyk oraz prokurator z Departamentu Postępowania Przygotowawczego – Sławomir Piwowarczyk. czytaj więcej: 8.Konferencja Prokuratorów zwalczających przestępczość finansową.

 • 2010-11-22 00:00:00

  Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność

  21 listopada 2010 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji „Ofiary  Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność”, organizowanej pod patronatem Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny.    Organizatorem Konferencji jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Infrastruktury,  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Instytut Transportu Samochodowego, „Alter Ego”- Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych oraz „Przejście” - Stowarzyszenie pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych. czytaj więcej: Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność

 • 2010-11-22 00:00:00

  Prokurator Generalny w Senacie RP

  W dniu 19.11.2010 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet i Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz uczestniczyli w posiedzeniu Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.    Prokurator Generalny poinformował senatorów m.in. o niedoszacowaniu przyszłorocznego budżetu prokuratury w zakresie kosztów postępowań przygotowawczych. Zwrócił również uwagę na wysokie koszty wynajmu budynków dla prokuratur, w tym budynku będącego siedzibą Prokuratury Generalnej. czytaj więcej: Prokurator Generalny w Senacie RP

 • 2010-11-16 00:00:00

  Spotkanie z przedstawicielami ZZ Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

  W dniu wczorajszym, Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz spotkał się z przedstawicielami Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Spotkanie dotyczyło zaplanowanej przez związek zawodowy  w dniach 16-19.11.2010 r. akcji protestacyjnej polegającej na zaniechaniu przez prokuratorów w tych dniach prowadzenia niektórych czynności procesowych. W trakcie spotkania poruszano m.in. kwestie dotyczące sytuacji zawodowej pracowników prokuratury. Zastępca Prokuratora Generalnego i związkowcy wyrazili zgodną opinię o nietrafności rządowej propozycji dotyczącej planowanego zwolnienia 10% pracowników prokuratury. czytaj więcej: Spotkanie z przedstawicielami ZZ Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

 • 2010-11-15 00:00:00

  Nominacje dla kadencyjnych prokuratorów

  Prokurator Generalny Andrzej Seremet powołał w dniu 8 listopada 2010 r. na stanowisko Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie prokuratora Dariusza Korneluka, zaś w dniu 9 listopada 2010 r. powołał na stanowisko Prokuratora Apelacyjnego w Łodzi prokuratora Jerzego Ojrzyńskiego. czytaj więcej: Nominacje dla kadencyjnych prokuratorów