Strona główna

Aktualności Prokuratury Krajowej

 • 2011-06-09 00:00:00

  WIZYTA W NIEMIECKIEJ PROKURATURZE GENERALNEJ

     W dniach od 30 maja do 1 czerwca 2011r. w Monachium odbyły się coroczne obrady prokuratorów generalnych niemieckich krajów związkowych z Prokurator Generalną RFN Panią Prof. Moniką Harms i przedstawicielami prokuratur najwyższego stopnia z krajów sąsiedzkich. W obradach wzięli  udział  prokuratorzy generalni z Belgii, Holandii, Luksemburga, Francji i Austrii. Z upoważnienia Pana Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, polską Prokuraturę Generalną reprezentował Pan prokurator Zdzisław Brodzisz z Departamentu Postępowania Przygotowawczego, przedstawiając referat poświęcony omówieniu pozycji Prokuratora Generalnego i Prokuratury Generalnej w Polsce a także problematyce niezależności prokuratora w świetle przemian ustrojowych 2010 roku czytaj więcej: WIZYTA W NIEMIECKIEJ PROKURATURZE GENERALNEJ

 • 2011-06-03 00:00:00

  Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

  Biuro Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej dokonało analizy  zgodności   z   Konstytucją   Rzeczypospolitej   Polskiej   regulacji dotyczących   stosowania   środków    przymusu   bezpośredniego,   zawartych w obowiązujących aktach normatywnych.    Ta analiza doprowadziła do tego, że w okresie od dnia 29 marca do dnia 21 kwietnia 2011 r. Prokurator Generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego trzy wnioski o stwierdzenie niezgodności szeregu przepisów zawartych w aktach normatywnych rangi ustawy oraz rozporządzenia, normujących stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy: czytaj więcej: Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

 • 2011-06-02 00:00:00

  Powołania prokuratorów i asesorów

  31 maja 2011 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania na stanowiska prokuratorów, w tym kadencyjnych i mianowania asesorów. Akty powołania i mianowania wręczył osobiście Prokurator Generalny - Andrzej Seremet i Naczelny Prokurator Wojskowy  gen. bryg. Krzyszytof Parulski  W uroczystości wziął  również  udział Dyrektor Departamentu Kadr – Krzysztof Kozdronkiewicz.        Poniżej przedstawiamy listę powołanych prokuratorów i mianowanych asesorów:   Na podstawie art. 13b ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7,poz.39, z późn. zm.) – decyzjami Prokuratora Generalnego z dniem 1 czerwca 2011 r. powołani zostali: czytaj więcej: Powołania prokuratorów i asesorów

 • 2011-06-02 00:00:00

  Wizyta w niemieckiej Prokuraturze Generalnej

  W dniach od 30 maja do 1 czerwca 2011r. w Monachium odbyły się coroczne obrady prokuratorów generalnych niemieckich krajów związkowych z Prokurator Generalną RFN Panią Prof. Moniką Harms i przedstawicielami prokuratur najwyższego stopnia z krajów sąsiedzkich. W obradach wzięli  udział  prokuratorzy generalni z Belgii, Holandii, Luksemburga, Francji i Austrii. Z upoważnienia Pana Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, polską Prokuraturę Generalną reprezentował Pan prokurator Zdzisław Brodzisz z Departamentu Postępowania Przygotowawczego, przedstawiając referat poświęcony omówieniu pozycji Prokuratora Generalnego i Prokuratury Generalnej w Polsce a także problematyce niezależności prokuratora w świetle przemian ustrojowych 2010 roku. czytaj więcej: Wizyta w niemieckiej Prokuraturze Generalnej

 • 2011-05-30 00:00:00

  Konferencja Prokuratorów Generalnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej

  W dniach 26 – 28 maja 2011 roku w Rzymie, z inicjatywy Prokuratora Generalnego Republiki Włoskiej zorganizowana została międzynarodowa konferencja sieci Prokuratorów Generalnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej poświęcona pozycji prokuratury względem innych organów ustrojowych w poszczególnych państwach.    Ze strony polskiej w konferencji udział wzięli: Prokurator Generalny - Andrzej Seremet i Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej - Krzysztof Karsznicki. Podczas konferencji najwięcej miejsca poświęcono niezależności prokuratury od władzy wykonawczej. Wskazano w tym miejscu na treść Rekomendacji 19 z 2000 roku Komitetu Ministrów Rady Europy, Deklaracji Bordeaux Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) i Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich (CCPE) oraz na Raport Komisji weneckiej z 17 – 18 grudnia 2010 roku dotyczący europejskich standardów niezależności prokuratury. czytaj więcej: Konferencja Prokuratorów Generalnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • 2011-05-26 00:00:00

  Prokurator Generalny w Moskwie

  W dniach 17- 19 maja 2011 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet wraz ze swoim  Zastępcą Naczelnym Prokuratorem Wojskowym - gen. bryg. Krzysztofem Parulskim, Dyrektorem Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej - prokuratorem Jerzym Szymańskim i Dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej- prokuratorem dr Krzysztofem Karsznickim przebywał w Moskwie na zaproszenie Prokuratora Generalnego Federacji Rosyjskiej Jurija Czajki. czytaj więcej: Prokurator Generalny w Moskwie

 • 2011-05-16 00:00:00

  Porozumienie pomiędzy PG, KGP i ABW w sprawie porwań

  Dzisiaj (13 maja 2011r.) w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie, Prokurator Generalny Andrzej Seremet,  gen. insp. Andrzej Matejuk - Komendant Główny Policji, gen. bryg. Krzysztof Bondaryk - Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podpisali porozumienie w przedmiocie utworzenia Zespołu do Sprawy Opracowania Metodyki Zapobiegania i Działania w Przypadkach Uprowadzeń Osób.      Na mocy porozumienia strony utworzyły Zespół do sprawy opracowania metodyki zapobiegania i działania w przypadkach uprowadzeń osób.   czytaj więcej: Porozumienie pomiędzy PG, KGP i ABW w sprawie porwań

 • 2011-05-16 00:00:00

  Wizyta Prokuratora Generalnego w Rosji

  Prokurator Generalny Andrzej Seremet w dniach 17-19 maja 2011 r. udaje się z wizytą do Rosji. Razem z  Prokuratorem Generalnym do Rosji udają się również: gen. Krzysztof Parulski - Zastępca Prokuratora Generalnego i  Naczelny Prokurator Wojskowy, prokurator Jerzy Szymański - Dyrektor Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej i prokurator dr Krzysztof Karsznicki - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej.    Prokurator Generalny spotka się z gen. Aleksandrem Bastrykinem - Przewodniczącym Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej (18 maja) i Jurijem Czajką - Prokuratorem Generalnym Federacji Rosyjskiej (19 maja). czytaj więcej: Wizyta Prokuratora Generalnego w Rosji

 • 2011-05-09 00:00:00

  Przestępczość stadionowa - propozycje Prokuratora Generalnego

  Nowy typ przestępstwa stadionowego: zakrywanie twarzy w czasie trwania imprezy sportowej, a także dożywotni zakaz stadionowy dla sprawców przestępstw popełnionych w warunkach recydywy - to niektóre propozycje zmian w polskim prawie przedstawione przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta na dzisiejszym (poniedziałek, 9 maja 2011 r.) briefingu prasowym poświęconemu zwalczaniu przestępczości stadionowej.    W czasie briefingu Prokurator Generalny Andrzej Seremet podkreślił, że obowiązujące obecnie przepisy, m.in. ustawa o imprezach masowych, są dobrymi instrumentami, żeby ścigać przestępców, jednak "wydarzenie bydgoskie pokazały potrzebę uściślenia pewnych rozwiązań". czytaj więcej: Przestępczość stadionowa - propozycje Prokuratora Generalnego

 • 2011-04-27 00:00:00

  Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego

  Biuro Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej dokonało analizy  zgodności   z   Konstytucją   Rzeczypospolitej   Polskiej   regulacji dotyczących   stosowania   środków    przymusu   bezpośredniego,   zawartych w obowiązujących aktach normatywnych, które doprowadziły do skierowania przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta dwóch wniosków do Trybunału Konstytucyjnego: czytaj więcej: Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego