Strona główna

Aktualności Prokuratury Krajowej

 • 2010-09-20 00:00:00

  Narada Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z prokuratorami apelacyjnymi i prokuratorami okręgowymi

  W dniach 16-17 września 2010 r. odbyła się narada Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z prokuratorami apelacyjnymi i prokuratorami okręgowymi. W naradzie uczestniczyli również Zastępcy Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz i Robert Hernand, a także Zastępca Prokuratora Generalnego Naczelny Prokurator Wojskowy gen. Krzysztof Parulski. Prokuraturę Generalną reprezentowali również dyrektorzy poszczególnych biur i departamentów.             Narada poświęcona była omówieniu wyników pracy poszczególnych prokuratur i istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem prokuratury i pracą prokuratorów. czytaj więcej: Narada Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z prokuratorami apelacyjnymi i prokuratorami okręgowymi

 • 2010-09-13 00:00:00

  XX-lecie odrodzonego Sądu Najwyższego (1990-2010)

  Prokurator Generalny Andrzej Seremet uczestniczył w konferencji poświęconej dwudziestoleciu odrodzenia Sądu Najwyższego.   - Powszechny respekt praktyków dla poglądów Sądu Najwyższego wynika w równej mierze z pozycji ustrojowej najwyższej instancji orzeczniczej, jak i z jej autorytetu. Ten zaś jest pochodną wysokiego poziomu tego orzecznictwa, przejrzystości wywodów i siły argumentów, wspartych ogromną wiedzą.   czytaj więcej: XX-lecie odrodzonego Sądu Najwyższego (1990-2010)

 • 2010-09-07 00:00:00

  Zasoby Systemu AMRON dostępne dla prokuratorów.

       Prokurator Generalny – Andrzej Seremet i Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz podpisali dzisiaj umowę o współpracy w zakresie dostępu do zasobów Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomości (Systemu AMRON).   czytaj więcej: Zasoby Systemu AMRON dostępne dla prokuratorów.

 • 2010-09-02 00:00:00

  Komunikat

  W dniu 8 września 2010 roku wchodzi w życie nowy przepis kodeksu karnego (art.115 § 22 k.k.) definiujący pojęcie handlu ludźmi. Aktualnie obowiązujący przepis artykułu 253 § 1 k.k. odwołuje się do pojęcia handlu ludźmi, ale bliżej go nie precyzuje. Karalne będzie również przygotowanie do popełnienia przestępstwa handlu ludźmi (kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności). Uchylony natomiast zostanie przepis art. 204 § 4 k.k. penalizujący zachowanie polegające na zwabieniu lub uprowadzeniu innej osoby w celu uprawiania prostytucji za granicą, albowiem nowa definicja handlu ludźmi będzie zawierać również ten zespół znamion. W związku z tymi zmianami przedstawiamy opinię dr. Krzysztofa Karsznickiego- Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej dotyczącą powyższych kwestii.   Mateusz Martyniuk         Rzecznik Prasowy          Prokuratury Generalnej czytaj więcej: Komunikat

 • 2010-07-09 00:00:00

  Pierwsze powołania na kadencyjnych Prokuratorów Rejonowych

  W dniu 7 lipca 2010 r., w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia pierwszych aktów powołania na stanowiska kadencyjnych Prokuratorów Rejonowych. Nominacje dla 36 Prokuratorów Rejonowych wręczył osobiście Prokurator Generalny - Pan  Andrzej Seremet. czytaj więcej: Pierwsze powołania na kadencyjnych Prokuratorów Rejonowych

 • 2010-07-08 00:00:00

  Komunikat

  Prokurator Generalny Andrzej Seremet delegował do Biura Prokuratora Generalnego prokurator Lidię Mazowiecką, która od wielu lat bardzo aktywnie działa na rzecz poprawienia sytuacji ofiar przestępstw, współpracując z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Prokurator Lidia Mazowiecka jest również jedną inicjatorek powstania Polskiej Karty Praw Ofiary. czytaj więcej: Komunikat

 • 2010-07-08 00:00:00

  Komunikat

  W związku z trwającymi przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, Prokurator Generalny Andrzej Seremet wszedł w skład powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. W związku z tym, Prokurator Generalny będzie realizował projekt o nazwie „Przygotowanie organizacyjne prokuratur do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012”, którego celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania prokuratur miast gospodarzy w trakcie trwania mistrzostw oraz prokuratur apelacji lubelskiej i rzeszowskiej, które graniczą z Ukrainą, współorganizatorem EURO 2012. czytaj więcej: Komunikat

 • 2010-07-07 00:00:00

  Spotkanie Prokurator Generalnej RFN z Prokuratorem Generalnym RP.

        W dniach 04-06 lipca br  Prokurator Generalny RP Andrzej Seremet  gościł Prokurator Generalną Republiki Federalnej Niemiec prof. Monikę Harms. W skład niemieckiej delegacji weszli również: Prokurator Generalny Bawarii dr Christoph Strötz, Prokurator Generalny Saksonii Klaus Fleischmann i Rzecznik Prasowy Prokuratury Generalnej Republiki Federalnej Niemiec Frank Wallenta. Obok Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta stronę polską reprezentowali Zastępcy Prokuratora Generalnego: Marzena Kowalska, Marek Jamrogowicz i Robert Hernand, a także Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej - dr Krzysztof Karsznicki, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej - Anna Wiśniewska i Dyrektor Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji - Jerzy Szymański. czytaj więcej: Spotkanie Prokurator Generalnej RFN z Prokuratorem Generalnym RP.

 • 2010-06-30 00:00:00

  Komunikat

  W dniu 17 czerwca 2010 r. Zastępca Prokuratora Generalnego RP Marzena Kowalska i towarzyszący jej p.o. Dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Jerzy Szymański wzięli udział w jednodniowym spotkaniu Wysokiego Szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Spotkanie to zorganizowano w celu upamiętnienia 15 rocznicy Globalnego Planu Działania przeciwko Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej, tzw. Deklaracji z Neapolu oraz 10 rocznicy przyjęcia Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Inicjatywę zwołania tego spotkania zgłosiły Włochy i Meksyk. Szczególnie Meksyk, który boryka się ze zorganizowana przestępczością przemytu ludzi,  jest zainteresowany szeroką ratyfikacją konwencji i protokołów dodatkowych. czytaj więcej: Komunikat

 • 2010-06-25 00:00:00

  Komunikat

  W związku z powracającą w mediach dyskusją dotyczącą podstaw prawnych współpracy z Rosją w związku z prowadzeniem śledztwa w sprawie katastrofy lotniczej w Smoleńsku, Prokuratura Generalna przedstawia poniżej opinię dr Krzysztofa Karsznickiego- Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej dotyczącą powyższej kwestii.   Mateusz Martyniuk         Rzecznik Prasowy          Prokuratury Generalnej czytaj więcej: Komunikat