Strona główna

Aktualności Prokuratury Krajowej

 • 2012-03-23 00:00:00

  Nowa siedziba Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli

  Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz i  wiceminister Sprawiedliwości  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, w poniedziałek ( 19 marca 2012 r.), wzięli udział w uroczystości oficjalnego otwarcia nowej, wspólnej siedziby Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli .   W uroczystości otwarcia wzięli również udział: Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie Zbigniew Śnigórski, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Robert Pelewicz,  Prokurator Apelacyjny w Rzeszowie Anna Habało, Prokurator Okręgowy w Tarnobrzegu Marian Burczyk, Prokurator Okręgowy w Rzeszowie Bogdan Gunia, delegacja prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu oraz Prokuratorzy Rejonowi prokuratur okręgu tarnobrzeskiego, a także Komendant Powiatowy Policji w Stalowej Woli,  posłowie, senatorowie i przedstawiciele władz samorządowych.   czytaj więcej: Nowa siedziba Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli

 • 2012-03-19 00:00:00

  Narada z Prokuratorami Apelacyjnymi i Okręgowymi (Popowo, 15 -16 marca 2012 r.)

  Wyniki pracy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury to główny temat rocznej narady Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z Prokuratorami Apelacyjnymi i Prokuratorami Okręgowymi jaka miała miejsce w dniach 15-16 marca br. w Popowie pod Warszawą.   W naradzie uczestniczyli również: Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz, Zastępca Prokuratora Generalnego Marzena Kowalska, Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand i Zastępca Prokuratora Generalnego Naczelny Prokurator Wojskowy płk Jerzy Artymiak, a także dyrektorzy departamentów i biur Prokuratury Generalnej. czytaj więcej: Narada z Prokuratorami Apelacyjnymi i Okręgowymi (Popowo, 15 -16 marca 2012 r.)

 • 2012-03-15 00:00:00

  Powołania prokuratorów.

  14 marca 2012 r. w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania na stanowiska prokuratorów. Akty powołania wręczył Prokurator Generalny - Andrzej Seremet.  W uroczystości wziął  również  udział Dyrektor Departamentu Kadr – Krzysztof Kozdronkiewicz.   Poniżej przedstawiamy listę powołanych prokuratorów. czytaj więcej: Powołania prokuratorów.

 • 2012-03-15 00:00:00

  O prokuratorskim stanie spoczynku

    W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami jakoby prokuratorzy uzyskiwali uprawnienia emerytalne w wieku 40 lat, Prokuratura Generalna przypomina, że prokuratorzy - zarówno kobiety i mężczyźni nabywają prawo przejścia w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia.   Przed ukończeniem tego wieku przejście w stan spoczynku jest możliwe po przepracowaniu na stanowisku prokuratora 30 lat w przypadku mężczyzn i 25 lat w przypadku kobiet, przy równoczesnym ukończeniu 60 lat jeśli chodzi o mężczyzn i 55 lat jeśli chodzi o kobiety.   czytaj więcej: O prokuratorskim stanie spoczynku

 • 2012-03-13 00:00:00

  Wniosek Prokuratora Generalnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego

  Wczoraj (12 marca 2012 r.) Naczelny Sąd Administracyjny, w siedmioosobowym składzie, podjął  uchwałę, zgodnie z którą starosta może cofnąć uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów zarówno w wyniku kontroli, jak i po uzyskaniu informacji z innych źródeł.   Jest to uchwała, wiążąca sądy administracyjne i organy administracji, podjęta  na wniosek Prokuratora Generalnego z 29 grudnia 2011 r., sygn. PG IV Pa 171/11.   (Wniosek Prokuratora Generalnego z  29 grudnia 2011 r.) czytaj więcej: Wniosek Prokuratora Generalnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • 2012-03-07 00:00:00

  Środki przymusu w Trybunale Konstytucyjnym.

  Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2010 r. nr 147, poz. 983) wykraczają poza charakter wykonawczy rozporządzenia, wprowadzając regulacje materii, których nie normuje lub normuje w sposób niewystarczający ustawa upoważniająca, jak również godzą w konstytucyjne gwarancje dochowania przesłanek ograniczania wolności osobistej. Tym samym, przepisy § 2 ust. 2, § 3 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze, § 5 ust. 2, § 7, § 8 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, § 9 ust. 1, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23 ust. 1 i ust. 3, § 24 oraz § 26 ust. 1, ust, 2 i ust. 3 zakwestionowanego rozporządzenia są niezgodne z art. 22 ustawy o Służbie Więziennej, jak również z art. 92 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP to konkluzja wniosku Prokuratora Generalnego skierowanego 20 lutego 2012 r.  do Trybunału Konstytucyjnego. czytaj więcej: Środki przymusu w Trybunale Konstytucyjnym.

 • 2012-03-06 00:00:00

  10. rocznica powołania Eurojust

  W dniach 27-28 lutego 2012 roku w Hadze Prokurator Generalny Andrzej Seremet oraz towarzyszący mu Zastępca Dyrektora Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Zbigniew Górszczyk i p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Beata Hlawacz wzięli udział w uroczystościach związanych z obchodami 10 rocznicy powołania Eurojust. czytaj więcej: 10. rocznica powołania Eurojust

 • 2012-03-01 00:00:00

  Wideokonferencje Prokuratury Generalnej w marcu 2012 r.

  - Zastosowanie najnowszych osiągnięć nauki w badaniach śladów biologicznych dla celów sądowych, - Związek przyczynowy. Teoria i trudności praktyczne, - Środki podobnie działające do alkoholu i „nowe narkotyki” – współczesne wyzwania dla toksykologa sądowego, - Ekspertyza fonoskopijna cyfrowego nagrania, Problematyka odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów to tematy wykładów w formie wideokonferencji, które  Prokuratura Generalna organizuje w marcu 2012 r.   Zapraszamy do wzięcia w nich udziału w wideokonferencjach.   Program wideokonferencji w marcuu 2012 roku. czytaj więcej: Wideokonferencje Prokuratury Generalnej w marcu 2012 r.

 • 2012-03-01 00:00:00

  Powołania prokuratorów i mianowania asesorów

  29 lutego 2012 r. w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania na stanowiska prokuratorów i mianowania asesorów. Akty powołania i mianowania wręczył Prokurator Generalny - Andrzej Seremet.  W uroczystości wziął  również  udział Dyrektor Departamentu Kadr – Krzysztof Kozdronkiewicz.   Poniżej przedstawiamy listę powołanych prokuratorów i mianowanych asesorów. czytaj więcej: Powołania prokuratorów i mianowania asesorów

 • 2012-02-24 00:00:00

  Odpowiedź na artykuł Pana Piotra Pytlakowskiego

  Szanowny Panie Redaktorze,     Z uwagą przeczytałem Pański artykuł pt. Ślepe śledztwa” opublikowany w tygodniku Polityka.   Artykuł ten w większości poświęca Pan  nadzorowanemu przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach śledztwu dotyczącemu śmierci półrocznej Magdy z Sosnowca. Z tego względu, chciałbym się odnieść przede wszystkim do informacji dotyczących tej sprawy i podejmowanych w jej toku przez prokuraturę działań. Jednocześnie jestem zaskoczony, że w artykule- jednak krytycznym wobec działań prokuratury nie znalazły się wypowiedzi przedstawicieli tej instytucji, którzy przecież wielokrotnie wypowiadają się na temat wspomnianej sprawy. Zaprezentowanie, chociaż w minimalnym zakresie stanowiska prokuratury sprawiłoby, że publikacja ta nie byłaby tak jednostronna. czytaj więcej: Odpowiedź na artykuł Pana Piotra Pytlakowskiego