Strona główna

Aktualności Prokuratury Krajowej

 • 2011-05-16 00:00:00

  Wizyta Prokuratora Generalnego w Rosji

  Prokurator Generalny Andrzej Seremet w dniach 17-19 maja 2011 r. udaje się z wizytą do Rosji. Razem z  Prokuratorem Generalnym do Rosji udają się również: gen. Krzysztof Parulski - Zastępca Prokuratora Generalnego i  Naczelny Prokurator Wojskowy, prokurator Jerzy Szymański - Dyrektor Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej i prokurator dr Krzysztof Karsznicki - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Generalnej.    Prokurator Generalny spotka się z gen. Aleksandrem Bastrykinem - Przewodniczącym Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej (18 maja) i Jurijem Czajką - Prokuratorem Generalnym Federacji Rosyjskiej (19 maja). czytaj więcej: Wizyta Prokuratora Generalnego w Rosji

 • 2011-05-09 00:00:00

  Przestępczość stadionowa - propozycje Prokuratora Generalnego

  Nowy typ przestępstwa stadionowego: zakrywanie twarzy w czasie trwania imprezy sportowej, a także dożywotni zakaz stadionowy dla sprawców przestępstw popełnionych w warunkach recydywy - to niektóre propozycje zmian w polskim prawie przedstawione przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta na dzisiejszym (poniedziałek, 9 maja 2011 r.) briefingu prasowym poświęconemu zwalczaniu przestępczości stadionowej.    W czasie briefingu Prokurator Generalny Andrzej Seremet podkreślił, że obowiązujące obecnie przepisy, m.in. ustawa o imprezach masowych, są dobrymi instrumentami, żeby ścigać przestępców, jednak "wydarzenie bydgoskie pokazały potrzebę uściślenia pewnych rozwiązań". czytaj więcej: Przestępczość stadionowa - propozycje Prokuratora Generalnego

 • 2011-04-27 00:00:00

  Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego

  Biuro Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej dokonało analizy  zgodności   z   Konstytucją   Rzeczypospolitej   Polskiej   regulacji dotyczących   stosowania   środków    przymusu   bezpośredniego,   zawartych w obowiązujących aktach normatywnych, które doprowadziły do skierowania przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta dwóch wniosków do Trybunału Konstytucyjnego: czytaj więcej: Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego

 • 2011-04-15 00:00:00

  Nowo powołani prokuratorzy i mianowani asesorzy

  15 kwietnia 2011 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania na stanowiska prokuratorów i mianowania asesorów. Akty powołania i mianowania wręczył osobiście Prokurator Generalny - Andrzej Seremet. W uroczystości wziął  również  udział Dyrektor Departamentu Kadr – Krzysztof Kozdronkiewicz.           Poniżej przedstawiamy listę powołanych prokuratorów i mianowanych asesorów: czytaj więcej: Nowo powołani prokuratorzy i mianowani asesorzy

 • 2011-04-15 00:00:00

  Zespół ds. porwań

  Dzisiaj (15 kwietnia 2011r.) w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta i Zastępcy Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku Zbigniewa Niemczyka, na której zostały przedstawione najważniejsze działania podjęte celem skutecznego ścigania sprawców porwań.    Prokurator Generalny poinformował, że polecił Prokuratorom Apelacyjnym, aby wszystkie postępowania przygotowawcze o czyny art. 252 k.k. prowadzone były w wydziałach  śledczych Prokuratur Okręgowych.    Prokurator Generalny zalecił również , aby zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uprowadzenia dla okupu poddawane były szczegółowej analizie, z zaangażowaniem analityka kryminalnego już na początku  postępowania. czytaj więcej: Zespół ds. porwań

 • 2011-04-14 00:00:00

  System oceny prokuratorów i postępowań dyscyplinarnych w USA

  System oceny prokuratorów i postępowanie dyscyplinarne jako gwarancje prawidłowości wykonywania zawodu to temat debaty, która odbyła się 13 kwietnia 2011 r.  w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie z udziałem kierownictwa Prokuratury Generalnej i przedstawicieli amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Stronę polską w tej debacie reprezentowali: Prokurator Generalny - Andrzej Seremet, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego - Marek Jamrogowicz, Zastępca Prokuratora Generalnego - Marzena Kowalska, rzecznicy dyscyplinarni oraz przedstawiciele organizacji zawodowych: Przewodniczący Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP - Mariusz Gózd i Prezes Zarządu Niezależnego  Stowarzyszenia  Prokuratorów  „Ad Vocem”  - Małgorzata Bednarek. czytaj więcej: System oceny prokuratorów i postępowań dyscyplinarnych w USA

 • 2011-04-08 00:00:00

  Przed Euro 2012. Przestępczość na stadionach.

  7 kwietnia 2011 r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Sportu, w którym udział wzięli również: inicjator spotkania Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz, Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk, prezes PZPN Grzegorz Lato, prezes Ekstraklasy S.A. Andrzej Rusko, prezes spółki PL.2012 Marcin Herra, Dyrektor Turnieju UEFA EURO 2012 Adam Olkowicz oraz wiceprezes Legii Warszawa Jarosław Ostrowski. czytaj więcej: Przed Euro 2012. Przestępczość na stadionach.

 • 2011-04-05 00:00:00

  Prokuratorzy Prokuratury Generalnej Ukrainy w Polsce

  W dniach od 29 marca do 1 kwietnia 2011 roku przebywała w Polsce delegacja prokuratorów Prokuratury Generalnej Ukrainy, której przewodniczył Pan Siergiej Krawczuk – Dyrektor Departamentu Prawa Międzynarodowego Prokuratury Generalnej Ukrainy.    Wizyta prokuratorów ukraińskich była kolejnym spotkaniem z polskimi prokuratorami, w ramach prowadzonych od kilku już lat corocznych konsultacji, poświęconych usprawnieniu pomocy prawnej pomiędzy naszymi państwami.    Delegację ukraińską podejmował Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej – Krzysztof Karsznicki, jego Zastępca – Pani prokurator Anna Wiśniewska oraz Pani prokurator czytaj więcej: Prokuratorzy Prokuratury Generalnej Ukrainy w Polsce

 • 2011-03-31 00:00:00

  Powołania na prokuratorów Prokuratury Generalnej

  Dzisiaj (31 marca 2011 r.) w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie odbyła się uroczystość powołaniu 15. prokuratorów Prokuratury Generalnej.    Akty powołania wręczył osobiście Prokurator Generalny -  Andrzej Seremet. W uroczystości wziął również udział: Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego -  Marek Jamrogowicz i Dyrektora Departamentu Kadr - Krzysztof Kozdronkiewicz.      Poniżej przedstawiamy listę nowo powołanych prokuratorów: czytaj więcej: Powołania na prokuratorów Prokuratury Generalnej

 • 2011-03-31 00:00:00

  Prokurator Generalny w 1. rocznicę powstania Prokuratury Generalnej

  Szanowni Państwo,   Dzisiaj, 31 marca 2011 roku, mija dokładnie  rok od powstania Prokuratury Generalnej, jako niezależnego organu ochrony prawnej oraz od objęcia  przeze mnie funkcji Prokuratora Generalnego, organu niezależnego od władzy wykonawczej.    Rocznica skłania do refleksji nad tym, które spośród zamierzonych celów  udało się osiągnąć, które zamierzenia wymagają kontynuowania, a które dopiero teraz jawią się jako konieczne do podjęcia. W mojej ocenie był to rok trudny dla tworzenia nowej struktury organizacyjnej.        Konstytuowanie się Prokuratury Generalnej odbywało się w cieniu światowego kryzysu gospodarczego, który negatywnie wpłynął na możliwości naszego Państwa w sfinansowaniu tego przedsięwzięcia oraz w cieniu katastrofy smoleńskiej, która wymusiła skoncentrowanie nadzwyczajnego zaangażowania i wysiłku na sprawnym i rzetelnym prowadzeniu tego śledztwa. czytaj więcej: Prokurator Generalny w 1. rocznicę powstania Prokuratury Generalnej