Strona główna

Aktualności Prokuratury Krajowej

 • 2011-07-21 00:00:00

  INFORMACJA PROKURATORA GENERALNEGO O PODS

  Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz, w dniu wczorajszym wziął udział w posiedzeniu senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, rozpatrującej informację Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej. czytaj więcej: INFORMACJA PROKURATORA GENERALNEGO O PODS

 • 2011-07-15 00:00:00

  ZALETY MEDIACJI KARNEJ – KONKURS PROKURATORA GENERALNEGO

  Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji Prokurator Generalny ogłasza II konkurs na pracę pt. „Zalety mediacji karnej”.   Warunki konkursu:   1. objętość opracowania: do 20 stron znormalizowanego arkusza autorskiego (40 000 znaków ze spacjami),   2. termin nadsyłania prac na adres: mazowiecka@ms.gov.pl do 30 września 2011 r.   Dla najlepszej pracy wybranej przez jury w składzie: po jednym przedstawicielu Prokuratora Generalnego, wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oraz Polskiego Centrum Mediacji Prokurator Generalny przewidział nagrody książkowe ufundowane przez Prezesa Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska.   Nagrody zostaną wręczone podczas sesji „Mediacja w praktyce prokuratorskiej – dziś i jutro”, która będzie transmitowana on-line 20 października 2011 roku z Prokuratury Generalnej.   czytaj więcej: ZALETY MEDIACJI KARNEJ – KONKURS PROKURATORA GENERALNEGO

 • 2011-07-07 00:00:00

  SPRAWA BARBARY BLIDY W PROKURATURZE GENERALNEJ

  W związku z licznymi publikacjami prasowymi, a także komentarzami na temat raportu Komisji śledczej do zbadania okoliczności tragicznej śmierci Barbary Blidy, Prokurator Generalny podjął decyzję o poddaniu analizie zakończonych postępowań karnych prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową i Apelacyjną w Łodzi dotyczących  tej sprawy. czytaj więcej: SPRAWA BARBARY BLIDY W PROKURATURZE GENERALNEJ

 • 2011-07-07 00:00:00

  POWOŁANIA PROKURATORÓW I MIANOWANIA ASESORÓW

  5 lipca 2011 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania na stanowiska prokuratorów i mianowania asesorów. Akty powołania i mianowania wręczył osobiście Prokurator Generalny - Andrzej Seremet. W uroczystości wziął  również  udział Dyrektor Departamentu Kadr – Krzysztof Kozdronkiewicz.        Poniżej przedstawiamy listę powołanych prokuratorów i mianowanych asesorów:   czytaj więcej: POWOŁANIA PROKURATORÓW I MIANOWANIA ASESORÓW

 • 2011-07-07 00:00:00

  SPRAWOZDANIE PROKURATORA GENERALNEGO ZA 2010 R. PRZYJ

  W dzisiejszym wydaniu  gazety „Nasz Dziennik”  (7 lipca 2011r.) w  artykule autorstwa Zenona Baranowskiego pt. Zażalenie Pasionka odrzucone została zacytowana wypowiedź byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratora w stanie spoczynku – Bogdana Święczkowskiego.   Pan Bogdan Święczkowski komentując decyzję Prokuratora Generalnego o utrzymaniu w mocy postanowienia o zawieszeniu w czynnościach służbowych prokuratora Marka  Pasionka stwierdził: Decyzja pana Seremeta jest taka, a nie inna, ja się z nią całkowicie nie zgadzam, nie rozumiem jej, wydaje mi się, że nie jest to decyzja oparta tylko i wyłącznie na podstawach merytorycznych - stwierdza Święczkowski. Wskazuje, że sprawozdanie z działalności Seremeta w dalszym ciągu nie jest przyjęte przez premiera Tuska. - Z tym wiąże te wszystkie decyzje - ocenia.   Sugestia zawarta w tej wypowiedzi jest całkowicie bezpodstawna.     czytaj więcej: SPRAWOZDANIE PROKURATORA GENERALNEGO ZA 2010 R. PRZYJ

 • 2011-07-05 00:00:00

  PRIORYTETY PREZYDENCJI W ZAKRESIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

  W trakcie trwania prezydencji szczególny nacisk zostanie położony na kwestię usprawnienia i uproszczenia wykonywania praw obywateli Unii Europejskiej w sferze majątkowej oraz wzmocnienia uprawnień procesowych jak i pozaprocesowych ofiar przestępstw. Polska zamierza kontynuować realizację założeń zawartych w tzw. programie sztokholmskim, przyjętym przez Prezydencję szwedzką w drugiej połowie 2009 roku. Założenia te przewidują dalsze rozwijanie i wzmacnianie przestrzeni bezpieczeństwa, sprawiedliwości i wolności w Unii Europejskiej.      Prokuratura Generalna realizując priorytety prezydencji na Forum Konsultacyjnym Prokuratorów Generalnych Unii Europejskiej wspiera propozycję regulacji unijnych harmonizujących przepisy dotyczące ochrony bezpieczeństwa i praw świadków i pokrzywdzonych w postępowaniu karnym oraz ofiar handlu ludźmi.   czytaj więcej: PRIORYTETY PREZYDENCJI W ZAKRESIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 • 2011-07-04 00:00:00

  XVII TURNIEJ WIEDZY KRYMINALISTYCZNEJ DLA APLIKANTÓW

  W dniach 27 - 29 czerwca 2011 r. odbył się XVII Turniej Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów organizowany przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Do Turnieju przystąpiło 10 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.   Konkurs składał się z trzech etapów:   1. test teoretyczny 2. czynności związane z zasięgnięciem i oceną opinii specjalistycznych 3. przeprowadzenie praktycznych czynności kryminalistyczno - procesowych.   Laureatami XVII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów zostali:   I miejsce - EWA BERNACKA II miejsce - KATARZYNA MONIKA KWIECI czytaj więcej: XVII TURNIEJ WIEDZY KRYMINALISTYCZNEJ DLA APLIKANTÓW

 • 2011-07-04 00:00:00

  NOWY NUMER MIESIĘCZNIKA „PROKURATURA I PRAWO ”

  Na stronie internetowej Prokuratury Generalnej w zakładce Prokuratura jest już dostępny najnowszy numer miesięcznika „Prokuratura i Prawo”  w wersji elektronicznej.     Polecamy lekturę wszystkich artykułów, glos, recenzji  innych materiałów, a w szczególności artykuł autorstwa Jacka Bilewicza - prokuratora Prokuratury Generalnej i Waldemara Kawalca - prokuratora Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, del. do Prokuratury Generalnej pt. Koncepcja okresowych ocen pracy prokuratorów na tle analogicznych rozwiązań istniejących w krajach Unii Europejskiej.   Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza projektu zmiany przepisów dotyczących okresowych ocen pracy prokuratorów (druk sejmowy nr 3655). Autorzy przedstawiają bardzo zróżnicowane rozwiązania istniejące w krajach europejskich.    czytaj więcej: NOWY NUMER MIESIĘCZNIKA „PROKURATURA I PRAWO ”

 • 2011-07-04 00:00:00

  CZWARTY SZCZYT PROKURATORÓW GENERALNYCH (SEUL, 29 CZERWCA - 2 LIPCA 2011)

  W dniach 29 czerwca – 2 lipca 2011 roku w Seulu odbył się czwarty Światowy Szczyt Prokuratorów Generalnych, w którym wzięła udział również delegacja polska na czele z Prokuratorem Generalnym – Panem Andrzejem Seremetem. Prokuratorowi Generalnemu towarzyszyli: Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej – prokurator Krzysztof Karsznicki oraz Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji – prokurator Jerzy Szymański.      Konferencja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń prokuratorów wszystkich państw w zwalczaniu najgroźniejszych form przestępczości. Dyskusja dotyczyła w szczególności: zabezpieczania mienia i zysków pochodzących z działalności przestępczej, ochrony świadków, współpracy ze „skruszonymi” przestępcami, ochrony ofiar przestępstw (przede wszystkim ofiar handlu ludźmi, małoletnich ofiar przestępstw seksualnych), przestępczości cybernetycznej oraz usprawnienia współpracy międzynarodowej. czytaj więcej: CZWARTY SZCZYT PROKURATORÓW GENERALNYCH (SEUL, 29 CZERWCA - 2 LIPCA 2011)

 • 2011-06-30 00:00:00

  FORUM KONSULTACYJNE PROKURATORÓW GENERALNYCH

  W dniach 22 i 23 czerwca 2011 roku w siedzibie Eurojustu w Hadze Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej wziął udział w obradach Forum Konsultacyjnego Prokuratorów Generalnych Unii Europejskiej.    W swoim wystąpieniu Prokurator Generalny zaprezentował program działań  polskiej Prokuratury w sprawach karnych podczas zbliżającego się przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii. Wskazał na potrzebę dalszej koordynacji działań związanych z walką z korupcją oraz wyraził polskie poparcie dla dalszych prac nad dyrektywą o europejskim nakazie śledczym, jako praktycznym środkiem realizacji postanowień Programu Sztokholmskiego w zakresie tworzenia europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. czytaj więcej: FORUM KONSULTACYJNE PROKURATORÓW GENERALNYCH