Strona główna

Aktualności Prokuratury Krajowej

 • 2011-07-04 00:00:00

  NOWY NUMER MIESIĘCZNIKA „PROKURATURA I PRAWO ”

  Na stronie internetowej Prokuratury Generalnej w zakładce Prokuratura jest już dostępny najnowszy numer miesięcznika „Prokuratura i Prawo”  w wersji elektronicznej.     Polecamy lekturę wszystkich artykułów, glos, recenzji  innych materiałów, a w szczególności artykuł autorstwa Jacka Bilewicza - prokuratora Prokuratury Generalnej i Waldemara Kawalca - prokuratora Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, del. do Prokuratury Generalnej pt. Koncepcja okresowych ocen pracy prokuratorów na tle analogicznych rozwiązań istniejących w krajach Unii Europejskiej.   Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza projektu zmiany przepisów dotyczących okresowych ocen pracy prokuratorów (druk sejmowy nr 3655). Autorzy przedstawiają bardzo zróżnicowane rozwiązania istniejące w krajach europejskich.    czytaj więcej: NOWY NUMER MIESIĘCZNIKA „PROKURATURA I PRAWO ”

 • 2011-07-04 00:00:00

  CZWARTY SZCZYT PROKURATORÓW GENERALNYCH (SEUL, 29 CZERWCA - 2 LIPCA 2011)

  W dniach 29 czerwca – 2 lipca 2011 roku w Seulu odbył się czwarty Światowy Szczyt Prokuratorów Generalnych, w którym wzięła udział również delegacja polska na czele z Prokuratorem Generalnym – Panem Andrzejem Seremetem. Prokuratorowi Generalnemu towarzyszyli: Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej – prokurator Krzysztof Karsznicki oraz Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji – prokurator Jerzy Szymański.      Konferencja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń prokuratorów wszystkich państw w zwalczaniu najgroźniejszych form przestępczości. Dyskusja dotyczyła w szczególności: zabezpieczania mienia i zysków pochodzących z działalności przestępczej, ochrony świadków, współpracy ze „skruszonymi” przestępcami, ochrony ofiar przestępstw (przede wszystkim ofiar handlu ludźmi, małoletnich ofiar przestępstw seksualnych), przestępczości cybernetycznej oraz usprawnienia współpracy międzynarodowej. czytaj więcej: CZWARTY SZCZYT PROKURATORÓW GENERALNYCH (SEUL, 29 CZERWCA - 2 LIPCA 2011)

 • 2011-06-30 00:00:00

  FORUM KONSULTACYJNE PROKURATORÓW GENERALNYCH

  W dniach 22 i 23 czerwca 2011 roku w siedzibie Eurojustu w Hadze Pan Andrzej Seremet Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej wziął udział w obradach Forum Konsultacyjnego Prokuratorów Generalnych Unii Europejskiej.    W swoim wystąpieniu Prokurator Generalny zaprezentował program działań  polskiej Prokuratury w sprawach karnych podczas zbliżającego się przewodnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii. Wskazał na potrzebę dalszej koordynacji działań związanych z walką z korupcją oraz wyraził polskie poparcie dla dalszych prac nad dyrektywą o europejskim nakazie śledczym, jako praktycznym środkiem realizacji postanowień Programu Sztokholmskiego w zakresie tworzenia europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. czytaj więcej: FORUM KONSULTACYJNE PROKURATORÓW GENERALNYCH

 • 2011-06-17 00:00:00

  Postępowanie dyscyplinarne - propozycje zmian

  Prokurator Generalny Andrzej Seremet przedstawił Ministrowi Sprawiedliwości Krzysztofowi Kwiatkowskiemu opracowany w Prokuraturze Generalnej projekt ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dotyczący postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratorów.
  Celem proponowanej ustawy jest wprowadzenie nowego, sprawniejszego modelu postępowania dyscyplinarnego.               czytaj więcej: Postępowanie dyscyplinarne - propozycje zmian

 • 2011-06-14 00:00:00

  LOGO PROKURATURY GENERALNEJ

  W dniu 3 czerwca Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięską pracę w konkursie na logo Prokuratury Generalnej, organizowanym przez Prokuraturę Generalną, przy wsparciu merytorycznym Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.
    W obradach Komisji Konkursowej brali udział:
  - Andrzej Seremet – Prokurator Generalny,
  - Marek Jamrogowicz – I Zastępca Prokuratora Generalnego,
  - Mateusz Martyniuk - Rzecznik Prasowy Prokuratury Generalnej, - Maciej Kujawski – prokurator,
  - prof. Lech Majewski – projektant, Wykładowca ASP w Warszawie,
  - dr Dawid Korzekwa – projektant, Prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej,
  - Maciej Konopka – projektant, Wykładowca ASP Warszawie,
  - Andrzej Budek– projektant, członek zarządu Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.      Przewodniczącym Komisji został prof. Lech Majewski. czytaj więcej: LOGO PROKURATURY GENERALNEJ

 • 2011-06-09 00:00:00

  O KRAJOWEJ RADZIE PROKURATURY W SEJMIE RP

  Dzisiaj (2 czerwca 2011 r.) Prokurator Generalny Andrzej Seremet uczestniczył w zorganizowanym w Sali Kolumnowej Sejmu RP przez Krajową Radę Prokuratury sympozjum pt. „Krajowa Rada Prokuratury strażnik niezależności prokuratorów i prokuratury”.    W sympozjum, które otworzył  Edward Zalewski - Przewodniczący Krajowej Rady Prokuratury, uczestniczyli m.in.: Krzysztof Kwiatkowski - Minister Sprawiedliwości, Krzysztof czytaj więcej: O KRAJOWEJ RADZIE PROKURATURY W SEJMIE RP

 • 2011-06-09 00:00:00

  WNIOSEK DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

  Biuro Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej dokonało analizy  zgodności   z   Konstytucją   Rzeczypospolitej   Polskiej   regulacji dotyczących   stosowania   środków    przymusu   bezpośredniego,   zawartych w obowiązujących aktach normatywnych. Ta analiza doprowadziła do tego, że w okresie od dnia 29 marca do dnia 21 kwietnia 2011 r. Prokurator Generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego trzy wnioski o stwierdzenie niezgodności szeregu przepisów zawartych w aktach normatywnych rangi ustawy oraz rozporządzenia, normujących stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy: czytaj więcej: WNIOSEK DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

 • 2011-06-09 00:00:00

  WIZYTA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO REPUBLIKI SŁOWACJI

        Na zaproszenie Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Seremeta w dniach 7 – 9 czerwca 2011 roku przebywała w Polsce delegacja słowackich prokuratorów, której przewodniczył Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Republiki Słowacji – Pan Ladislav Tichy.       Pierwszego dnia doszło do spotkania z kierownictwem Prokuratury Generalnej oraz z Przewodniczącym Krajowej Rady Prokuratury – Panem Edwardem Zalewskim. Przedmiotem rozmów były pierwsze doświadczenia polskiej prokuratury po jej wyodrębnieniu organizacyjnym ze struktury Ministerstwa Sprawiedliwości oraz obowiązki prokuratorów Prokuratury Generalnej wynikające z występowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym. czytaj więcej: WIZYTA PIERWSZEGO ZASTĘPCY PROKURATORA GENERALNEGO REPUBLIKI SŁOWACJI

 • 2011-06-09 00:00:00

  WIZYTA W NIEMIECKIEJ PROKURATURZE GENERALNEJ

     W dniach od 30 maja do 1 czerwca 2011r. w Monachium odbyły się coroczne obrady prokuratorów generalnych niemieckich krajów związkowych z Prokurator Generalną RFN Panią Prof. Moniką Harms i przedstawicielami prokuratur najwyższego stopnia z krajów sąsiedzkich. W obradach wzięli  udział  prokuratorzy generalni z Belgii, Holandii, Luksemburga, Francji i Austrii. Z upoważnienia Pana Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, polską Prokuraturę Generalną reprezentował Pan prokurator Zdzisław Brodzisz z Departamentu Postępowania Przygotowawczego, przedstawiając referat poświęcony omówieniu pozycji Prokuratora Generalnego i Prokuratury Generalnej w Polsce a także problematyce niezależności prokuratora w świetle przemian ustrojowych 2010 roku czytaj więcej: WIZYTA W NIEMIECKIEJ PROKURATURZE GENERALNEJ

 • 2011-06-03 00:00:00

  Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

  Biuro Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej dokonało analizy  zgodności   z   Konstytucją   Rzeczypospolitej   Polskiej   regulacji dotyczących   stosowania   środków    przymusu   bezpośredniego,   zawartych w obowiązujących aktach normatywnych.    Ta analiza doprowadziła do tego, że w okresie od dnia 29 marca do dnia 21 kwietnia 2011 r. Prokurator Generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego trzy wnioski o stwierdzenie niezgodności szeregu przepisów zawartych w aktach normatywnych rangi ustawy oraz rozporządzenia, normujących stosowanie środków przymusu bezpośredniego przez funkcjonariuszy: czytaj więcej: Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego