Strona główna

Aktualności Prokuratury Krajowej

 • 2010-02-02 00:00:00

  Konferencja w Monachium

  W dniach 27 – 29 stycznia 2010 roku w Monachium odbyła się międzynarodowa Konferencja w sprawie zwalczania oszustw podatkowych VAT na szkodę państw – członków Unii Europejskiej,  zorganizowana przez Prokuratora Generalnego Bawarii – Kraju Związkowego Republiki Federalnej Niemiec – wspólnie z Europejskim Urzędem do Spraw Zwalczania Oszustw Finansowych /OLAF/. czytaj więcej: Konferencja w Monachium

 • 2010-01-28 00:00:00

  Spotkanie Prokuratora Krajowego z ZZP i PP RP

  Prokurator Krajowy Edward Zalewski spotkał się w dniu 28 stycznia 2010 r. z członkami Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej oraz Głównej Komisji Rewizyjnej Związku. Związek reprezentowali: Grażyna Górka, Mariusz Gózd, Jacek Skała, Andrzej Raczkowski, Barbara Ciastek – Zaleska, Bartłomiej Wiktor, Ireneusz Kuna i Andrzej Zięba. Prokurator Krajowy przedstawił przedstawicielom ZZP i PP aktualny stan prac legislacyjnych nad projektami ustawy o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw, a także nad projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. czytaj więcej: Spotkanie Prokuratora Krajowego z ZZP i PP RP

 • 2010-01-18 00:00:00

  Nominacje na stanowiska prokuratorów i asesorów

  W dniu dzisiejszym Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Pan Krzysztof Kwiatkowski, w siedzibie Prokuratury Krajowej, wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku prokuratora i asesora. Minister Sprawiedliwości łącznie nominował 31 prokuratorów oraz 10 asesorów. W uroczystości wziął również udział Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Pan Edward Zalewski, który złożył gratulacje nowo nominowanym, życząc im sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym, a także niezależności w czasie wykonywania obowiązków służbowych. czytaj więcej: Nominacje na stanowiska prokuratorów i asesorów

 • 2010-01-12 00:00:00

  Komunikat prasowy

  Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Krzysztof Kwiatkowski, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, spotkał się dzisiaj z wybranymi przez Krajową Radę Sądownictwa kandydatami na stanowisko Prokuratora Generalnego – sędzią Andrzejem Seremetem oraz prokuratorem Edwardem Zalewskim. – Krajowa Rada Sądownictwa dokonała wyboru dwóch najlepszych kandydatów – powiedział w trakcie spotkania Minister Krzysztof Kwiatkowski. – Jestem spokojny o funkcjonowanie Prokuratury Generalnej, niezależnie od ostatecznego wyboru Prezydenta – dodał. czytaj więcej: Komunikat prasowy

 • 2009-12-16 00:00:00

  Nominacje na stanowiska prokuratorów i asesorów

  Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Krzysztof Kwiatkowski wręczył w dniu dzisiejszym akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku prokuratora i asesora. Minister Sprawiedliwości łącznie nominował 27 prokuratorów oraz 5 asesorów. W uroczystości wziął również udział Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Edward Zalewski, który złożył gratulacje nowo nominowanym, życząc im przede wszystkim niezależności w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Wręczenie nominacji po raz pierwszy odbyło się w nowej siedzibie Prokuratury Krajowej. czytaj więcej: Nominacje na stanowiska prokuratorów i asesorów

 • 2009-12-10 00:00:00

  Stanowisko Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga

  Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie zwraca się do Redaktora Naczelnego "Rzeczpospolita" o zamieszczenie rzeczowej odpowiedzi. czytaj więcej: Stanowisko Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga

 • 2009-12-04 00:00:00

  Stanowisko Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi

  W związku z ukazaniem się w dniu 26 listopada 2009 roku w portalu „Gazeta.pl” publikacji autorstwa Pana Tomasza Lisa pod tytułem „Rywin w Prokuraturolandzie”, Prokuratura Apelacyjna w Łodzi oświadcza co następuje: czytaj więcej: Stanowisko Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi

 • 2009-12-02 00:00:00

  Stanowisko Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu

  Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu wnosi o zamieszczenie odpowiedzi na informacje zawarte w artykule „Człowiek Schetyny szykuje się na prokuratora generalnego”, opublikowanym w dzienniku POLSKA The Times (30 listopada 2009r., s. 06).     Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) wnoszę o pilne zamieszczenie rzeczowej odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, które znalazły w artykule „Człowiek Schetyny szykuje się na prokuratora generalnego”, którego autorem jest redaktor Dorota Kowalska, opublikowanym w dzienniku POLSKA The Times (30 listopada 2009r., s. 06). W przedmiotowym artykule znalazł się fragment dotyczący śledztw w sprawie korupcji w polskiej piłce nożnej. czytaj więcej: Stanowisko Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu

 • 2009-12-02 00:00:00

  Komunikat

  Informujemy, że z dniem 01 grudnia 2009 r. nastąpiła zmiana struktury wewnętrznej Prokuratury Krajowej, polegająca na przekształceniu dotychczasowego Biura Prezydialnego w Biuro Prokuratora Krajowego. Nadto w Prokuraturze Krajowej utworzono Biuro Kadr oraz Biuro Administracyjno – Finansowe. Powyższe zmiany są związane z koniecznością dostosowania struktur Prokuratury Krajowej do potrzeb i zadań, które staną przed przyszłą Prokuraturą Generalną. czytaj więcej: Komunikat

 • 2009-11-23 00:00:00

  Stanowisko Prokuratury Okręgowej Warszawa- Praga

  Stanowisko Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga w sprawie artykułu zamieszczonego w dniu 18 listopada 2009r. na  portalu „Niezależna.pl”.         W związku z ukazaniem się w dniu 18 listopada 2009r. w portalu „Niezależna.pl” artykułu zatytułowanego „Prokuratura potwierdza: zbieraliśmy informacje nt. kolegiów redakcyjnych Gazety Polskiej” Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie w odniesieniu do przedstawionych tam informacji kategorycznie oświadcza:   czytaj więcej: Stanowisko Prokuratury Okręgowej Warszawa- Praga