Strona główna

Szkolenie dotyczące przestępstw handlu ludźmi

Powrót do listy

poniedziałek, 5 grudnia 2016

W piątek (02 grudnia 2016 roku) w Prokuraturze Krajowej odbyła się narada szkoleniowa prokuratorów zajmujących się koordynacją postępowań o przestępstwa handlu ludźmi (art. 189a kodeksu karnego) oraz prokuratorów prowadzących śledztwa z tego zakresu. Została ona zorganizowana przez Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Naradę otworzył prokurator Zbigniew Górszczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Zajęcia poprowadzili również: prokurator Małgorzata Kozłowska z Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej pełniąca obowiązki koordynatora postępowań dotyczących handlu ludźmi i nielegalnej adopcji, prokurator Monika Harasim z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Herman delegowany do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku Agnieszka Niklas - Bibik delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka.

W trakcie szkolenia omówione zostały najnowsze tendencje odnoszące się do zagadnień związanych z handlem ludźmi, a także najnowsze orzecznictwo sądów i trybunałów międzynarodowych dotyczące przestępstw tego typu. W trakcie szkolenia omówione zostały również przykłady postępowań przygotowawczych dotyczących handlu ludźmi w celu pracy przymusowej.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa