Tymczasowe aresztowanie dla sprawcy przestępstw zgwałcenia i udzielania narkotyków

Tymczasowe aresztowanie dla sprawcy przestępstw zgwałcenia i udzielania narkotyków

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze nadzoruje śledztwo przeciwko Grzegorzowi Ł. Jest on podejrzany o dokonanie pięciu przestępstw, w tym zgwałcenia i odpłatnego udzielania substancji psychotropowych osobom małoletnim.


Zatrzymanemu zarzucono popełnienie pięciu przestępstw

Prokurator zarzucił Grzegorzowi Ł. między innymi dwa przestępstwa zgwałcenia na szkodę osoby małoletniej. Do ich popełnienia doszło w lutym 2016 roku oraz w listopadzie 2017 roku w Jeleniej Górze. Ponadto podejrzanemu postawiono dwa zarzuty dotyczące odpłatnego i nieodpłatnego udzielania innym osobom – w tym nieletnim, substancji psychotropowych i środków odurzających.

Podejrzany Grzegorz Ł. został zatrzymany 4 stycznia 2018 roku. Wówczas ujawniono przy nim substancję psychotropową w postaci amfetaminy. W związku z tym ogłoszono mu także zarzut posiadania substancji psychotropowej.

Grzegorz Ł. dopuścił się zarzuconych mu czynów będąc uprzednio wielokrotnie karanym sądownie, w tym za przestępstwa zgwałcenia oraz posiadania narkotyków, za które odbywał karę pozbawienia wolności.

Sprawca będzie odpowiadał w warunkach recydywy wielokrotnej

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze 5 stycznia 2018 roku, po ogłoszeniu zarzutów i przesłuchaniu podejrzanego, skierowała do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd uwzględnił wniosek i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy od dnia zatrzymania.

Za zarzucone Grzegorzowi Ł. przestępstwa zgwałcenia z art.197 par. 1 kodeksu karnego grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do 12 lat. Czyn polegający na odpłatnym udzielaniu osobom małoletnim środków odurzających i substancji psychotropowych z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi zbrodnię zagrożoną karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. Przestępstwo posiadania substancji psychotropowych zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 3 lat.

W związku z uprzednią karalnością za przestępstwa podobne Grzegorz Ł. będzie odpowiadał w warunkach recydywy wielokrotnej określonej w art. 64 par. 2 kodeksu karnego. Oznacza to, że może mu zostać wymierzona kara pozbawienia wolności powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia do jej górnej granicy zwiększonej o połowę.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa