Strona główna

Wizyta sędziów i prokuratorów z państw członkowskich Unii Europejskiej

Powrót do listy

wtorek, 16 maja 2017

12 maja 2017 r. Prokuratura Krajowa gościła sędziów i prokuratorów z państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach wymiany stażowej realizowanej przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Spotkanie, organizowane  wspólnie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, było okazją do przedstawienia przez prokuratorów z Prokuratury Krajowej wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiej prokuratury. O strukturze organizacyjnej i zadaniach prokuratury w Polsce mówił prokurator Bogdan Karp, o Europejskiej Sieci Sądowej - prokurator Łucja Łukuć, o wspólnych zespołach śledczych - prokurator Piotr Radomski, natomiast zadania i metody pracy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji omówił prokurator Jacek Łazarowicz.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury od maja 2007 roku jest partnerem Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network – EJTN). EJTN zrzesza instytucje odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości na obszarze Unii Europejskiej.

Jednym z projektów realizowanych przez EJTN przy współpracy z partnerami krajowymi jest program wymiany stażowej (Exchange Program), który adresowany jest do sędziów i prokuratorów. Staże odbywają się w krajach członkowskich UE, których jednostki szkoleniowe wymiaru sprawiedliwości zrzeszone są w sieci EJTN oraz w Norwegii.

Zgodnie z wytycznymi EJTN uczestnicy dwutygodniowego stażu zagranicznego przez pierwszy tydzień stażu przebywają na tzw. wymianie grupowej w Warszawie pod opieką krajowego koordynatora Programu Wymiany EJTN. Podczas trwania drugiego tygodnia stażu w Polsce uczestnicy kierowani są do sądów i prokuratur w różnych regionach Polski, gdzie przebywają pod opieką polskiego sędziego/prokuratora, biegle posługującego się językiem angielskim i/lub językiem narodowym stażysty w sądzie lub prokuraturze, stanowiącym miejsce zatrudnienia opiekuna.

Założeniem organizatorów wymiany jest przydzielanie na czas trwania drugiego tygodnia stażu funkcji opiekuna uczestnika zagranicznego w pierwszej kolejności sędziom/prokuratorom zakwalifikowanym przez EJTN na staże zagraniczne w innych państwach członkowskich UE w ramach Programu Wymiany EJTN. Dzięki przyjętej zasadzie wzajemności stażyści mają możliwość lepszego zapoznania się ze sposobem funkcjonowania polskiego sądu i prokuratury, włącznie z możliwością uczestniczenia w rozprawach.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa