Wyroki skazujące dla członków gangu Rympałka

Wyroki skazujące dla członków gangu Rympałka

Prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie oskarżał przed Sądem Okręgowym w Warszawie 16 osób. To członkowie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, którą kierował Marek Cz. pseudonim Rympałek.


Czym zajmowała się grupa

W toku postępowania ustalono, że Marek Cz. pseudonim Rympałek, po odbyciu kary 10 lat pozbawienia wolności, 30 kwietnia 2006 roku opuścił jeden z aresztów śledczych w Warszawie. Kilka miesięcy później założył kolejną grupę przestępczą. 

Główną sferą przestępczej działalności grupy kierowanej przez  Marka Cz. pseudonim Rympałek był handel narkotykami. Krąg osób uczestniczących – po stronie zbywców lub nabywców – w nielegalnych transakcjach był bardzo liczny i obejmował kilkadziesiąt osób. W toku postępowania ustalono szereg źródeł zaopatrywania członków grupy w znaczne ilości środków odurzających w postaci marihuany, kokainy i heroiny oraz substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i tabletek ekstazy. Ustalono również, że przy przemycie papierosów z Ukrainy do Polski grupa współpracowała z grupą przestępczą z Włocławka.

Co zarzucono oskarżonym

Ustalenia poczynione w toku postępowania pozwoliły na oskarżenie Marka Cz. pseudonim Rympałek o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, która miała na celu przemyt i handel narkotykami i przemyt papierosów. Zarzucono mu również zlecenie dokonania zabójstwa jednego z członków grupy.

O dokonanie tego zabójstwa oskarżono dwóch członków grupy przestępczej - Jerzego B. i Marka R. Na posesji tego drugiego ujawniono zakopane przez sprawców zwłoki zamordowanego mężczyzny.

Pozostałym oskarżonym prokurator zarzucił przemyt i handel narkotykami, przemyt papierosów i posiadanie broni palnej.

Rozstrzygnięcie Sądu

W dniu 15 marca 2017 roku postępowanie sądowe w tej sprawie zostało zakończone. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok skazujący.

Na mocy tego wyroku wszyscy oskarżeni zostali uznani winnymi popełnienia zarzucanych im czynów. Sąd wymierzył oskarżonym kary:

Wyrok nie jest prawomocny.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa