Strona główna

XIII Spotkanie ekspertów krajowych do spraw wspólnych zespołów śledczych

Powrót do listy

wtorek, 30 maja 2017

W dniach 17-18 maja 2017 roku w Hadze odbyło się XIII Spotkanie ekspertów krajowych (punktów kontaktowych) do spraw wspólnych zespołów śledczych (Joint Investigation Team – JIT), zorganizowane przez Sekretariat Sieci JIT. 

Podczas dwudniowych obrad uczestnicy spotkania - w ramach trzech równolegle prowadzonych paneli dyskusyjnych - omówili szczegółowo zagadnienia dotyczące określenia nowego zakresu zadań krajowych ekspertów do spraw wspólnych zespołów śledczych, roli partnerów zewnętrznych, z którymi sieć współpracuje oraz podstaw prawnych współpracy w ramach wspólnych zespołów śledczych – ze szczególnym omówieniem współpracy z państwami trzecimi.

Ostatni z tematów spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem, w szczególności z uwagi na powstałe w ostatnich latach wspólne zespoły śledcze, w ramach których państwa członkowskie Unii Europejskiej współpracują z Ukrainą, Australią, Malezją, Serbią, Macedonią, Szwajcarią oraz USA.   

Przedstawiciele jednostek policji, prokuratorzy oraz obecni na spotkaniu eksperci krajowi podzielili się praktycznymi doświadczeniami wynikającymi ze wzajemnej współpracy.

Strona polska reprezentowana była przez prokuratora Piotra Radomskiego z Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej.

 

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa