Strona główna

Zarzuty dla członków grupy przestępczej produkującej i sprzedającej dopalacze

Powrót do listy

czwartek, 13 lipca 2017

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu prowadzi śledztwo w  sprawie sprowadzania niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.

Dochodziło do tego od 2012 roku we Wrocławiu poprzez wyrabianie i wprowadzanie do obrotu  szkodliwych dla życia i zdrowia substancji, w tym między innymi środków określonych jako preparat do czyszczenia obudów komputerów stacjonarnych i laptopów oraz substancji pochłaniających wilgoć z komputera. Chodzi o przestępstwo z art. 165 par. 1 pkt 2 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

14 podejrzanych trafiło do aresztu

W toku tego postępowania 27 czerwca 2017 roku funkcjonariusze Policji, działając na polecenie prokuratorów Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, zatrzymali 15 osób. W dniach 27 i 28 czerwca 2017 roku 14 podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji i wprowadzania do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji. Piętnastej zatrzymanej osobie ogłoszono zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W dniu 28 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia uwzględnił wszystkie wnioski prokuratorów i zastosował wobec 14 podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Kolejne zatrzymania w sprawie

W kolejnych dniach kontynuowano czynności procesowe i gromadzono dowody, które pozwoliły na zatrzymanie kolejnych dwóch osób –Bartłomieja W. pseudonim „Jankes” i Piotra G. Zebrane dowody wskazują, że „Jankes” był jednym z głównych organizatorów przestępczego procederu.

Obydwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji i wprowadzania do obrotu szkodliwych dla zdrowia substancji. Podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Substancja jest niebezpieczna dla życia

Wszyscy podejrzani przebywający aktualnie w areszcie uczestniczyli w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu produkcje i wprowadzanie do obrotu szkodliwych substancji. W jednej sprzedawanej na użytek klientów saszetce oznaczonej nazwą „Mały Turbo Pochłaniacz Wilgoci” znajdowało się od około kilkudziesięciu do nawet kilkuset miligramów substancji chemicznej o nazwie N-etylohexedron. N-etyloheksedron stanowi substancję niebezpieczną dla życia lub zdrowia ludzi w rozumieniu art. 165 par. 1 pkt 2 kodeksu karnego.

N-etylohexedron jest substancją zaliczaną do grupy syntetycznych katynonów. Ma ona silne działanie psychoaktywne. Zasadniczym sposobem działania katynonów jest pobudzanie ośrodkowego układu nerwowego. Katynony mają zdolność przenikania przez barierę krew-mózg, w związku z czym oddziałują bezpośrednio na komórki układu nerwowego. Pochodne katynonów mają właściwości zbliżone do kokainy i ekstazy. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi katynonów są zaburzenia układu sercowo-naczyniowego, nerwowego oraz zaburzenia psychiczne, w tym ostre psychozy. U niektórych osób katynony wywołują stan bezpośredniego zagrożenia życia. Skutki zażycia katynonów w postaci odwodnienia, rozpadu mięśni (rabdomioliza) z ostrą niewydolnością nerek oraz niewydolność wątroby, w ciągu kilku dni mogą doprowadzić do niewydolności wielonarządowej i śmierci.

Osoby przyjmujące tzw. dopalacze coraz częściej stykają się z pochodnymi katynonów. Po przyjęciu tych związków prezentują najczęściej dramatyczny obraz skrajnego pobudzenia z halucynacjami, agresją, zburzeniami koordynacji ruchowej, z szeregiem zaburzeń somatycznych takich jak: przełomy nadciśnieniowe, hipertermia, zaburzenia rytmu serca z bardzo szybką akcją serca.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa