Strona główna

Zarzuty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej kredyty

Powrót do listy

czwartek, 31 sierpnia 2017

Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się wyłudzaniem kredytów. 

Pobrano 7,7 miliona złotych kredytów

W toku śledztwa ustalono, że na podstawie sfałszowanych dokumentów pobierano kredyty obrotowe. W ten sposób pobrano prawie 7,7 miliona złotych kredytów.

W sprawę zamieszane są osoby, które wykorzystywały znajomość z pracownikami jednej z placówek bankowych, gdzie składano fałszywe dokumenty.  Wszystko wskazuje na to, że osoby te jednocześnie fałszowały dokumenty księgowo finansowe, umożliwiając w ten sposób uzyskanie samego kredytu bądź też uzyskania go w wyższej kwocie. Po uzyskaniu kredytu środki były przelewane między innymi na rachunki prywatnych osób, a następnie były wypłacane.

Policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Katowicach CBŚP odkryli, że spółki, na które uzyskano kredyty, w większości przypadków były zakupione na tzw. „słupy” czyli osoby, które prawdopodobnie nie miały wiedzy w zakresie prowadzenia i zarządzania nimi, a jedynie składały podpisy we wskazanych dokumentach. Po uzyskaniu kredytów i wypłaceniu pieniędzy z rachunku, spółki były sprzedawane kolejnym osobom, w tym także obcokrajowcom.

Zatrzymano 23 osoby

Ustalenia poczynione w toku śledztwa pozwoliły na zatrzymanie 23 osób, które zajmowały się przestępczym procederem.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Katowicach prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, przedkładania fałszywych zaświadczeń w celu uzyskania kredytu oraz niedopełnienia ciążących obowiązków.

Do chwili obecnej na mieniu podejrzanych zabezpieczono ponad 2,4 miliona złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa