Strona główna

Zarzuty dla kilkudziesięciu członków tzw. „grupy Suchego”

Powrót do listy

poniedziałek, 2 października 2017

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Warszawie, w ramach zespołu powołanego zarządzeniem Prokuratora Regionalnego w Warszawie, prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej. Działała ona na terenie Polski i krajów Europy Zachodniej. 

Głównym przedmiotem działalności tej grupy była produkcja, obrót i przemyt środków odurzających oraz substancji psychotropowych, obrót bronią palną, w tym również poza granice Polski, produkcja i rozprowadzanie wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy, kradzieże luksusowych samochodów, a także inne przestępstwa kryminalne.

Członkowie grupy, określanej tzw. „grupą Suchego”, byli ściśle powiązani z innymi grupami przestępczymi działającymi wcześniej na terenie Warszawy i innych miast, w tym „grupą mokotowską”, „żoliborską”, „szkatułową” i „mławską”.

Zatrzymano 43 osoby

W toku prowadzonego postępowania, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w dniach 25 - 26 września 2017 roku zatrzymano 43 osoby związane z przestępczym procederem. Trzy osoby zostały zatrzymane za granicą - na terenie Francji i Niemiec - na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, we współpracy z organami śledczymi tych krajów oraz Europolem i Eurojust. Jedenastu podejrzanych zostało doprowadzonych do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z Aresztów Śledczych i Zakładów Karnych, gdzie w chwili obecnej są pozbawieni wolności w innych sprawach.

W akcji zatrzymania podejrzanych wzięło udział ponad 330 policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji, wspomaganych przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji oraz Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Policjanci w tym samym czasie weszli do domów, mieszkań i magazynów m.in. w Warszawie, Radomiu, Ciechanowie, Płońsku, Pułtusku, Wyszogrodzie i Gdyni. Na terenie innych krajów czynności procesowe wykonywali również funkcjonariusze policji z Holandii, Niemiec i Francji, we współpracy z CBŚP i Prokuraturą Okręgową w Warszawie.

Łączenie przeszukano 75 miejsc na terenie Polski i 4 za granicą. W toku przeszukań zabezpieczono kilka jednostek broni palnej wraz z amunicją, znaczne ilości narkotyków, fałszywe banknoty Euro, papierosy bez polskich znaków akcyzy oraz tytoń tzw. krajankę służącą do wyrobu papierosów.

Ogłoszono kilkadziesiąt zarzutów

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w dniach 25 - 27 września 2017 roku prokuratorzy przedstawili 43 podejrzanym kilkadziesiąt zarzutów popełniania przestępstw. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji ponad 900 kilogramów amfetaminy, wewnątrzwspólnotowego nabycia środków odurzających i substancji psychotropowych, udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, handlu bronią palną m.in. karabinami Kałasznikowa i pistoletami maszynowymi PM-63, posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia, kradzieży luksusowych pojazdów, a także szeregu innych przestępstw kryminalnych. Jednemu z podejrzanych przedstawiono ponadto zarzut usiłowania zabójstwa.

Dominikowi O. pseudonim „Suchy” przedstawiono łączenie 8 zarzutów popełniania przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Na wniosek prokuratora wobec 34 podejrzanych Sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowych aresztowań. W stosunku do innych osób zastosowano poręczenia majątkowe, dozory Policji oraz zakazy opuszczania kraju.

Dobra współpraca międzynarodowa

W toku śledztwa status podejrzanych posiada obecnie 50 osób, którym przedstawiono łączenie prawie 200 zarzutów. Trzydziestu siedmiu podejrzanych przebywa w Aresztach Śledczych.

Na poczet grożących kar prokurator prowadzący śledztwo dokonał na mieniu podejrzanych zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę 4,5 miliona złotych. Zabezpieczono 500 tysięcy złotych w gotówce, luksusowe samochody oraz nieruchomości. W sprawie wykorzystano tzw. konfiskatę rozszerzoną, co pozwoliło zabezpieczyć nieruchomość zakupioną przez jednego z  podejrzanych na 3-letnie dziecko.

Była to jedna z większych międzynarodowych realizacji polskiej prokuratury i policji na terenie Europy w ostatnim czasie. Zakres przedmiotowego postępowania, w tym ilość zatrzymanych osób, wymagał zaangażowania w czynności procesowe związane z ogłoszeniem zarzutów i skierowaniem do Sądów wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania wszystkich prokuratorów Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W celu sprawnego przeprowadzenia czynności w siedzibie Eurojust w Hadze stworzono centrum koordynacyjne, w ramach którego prokuratorzy z poszczególnych krajów, w tym z Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz przedstawiciele Europolu, na bieżąco wymieniali informacje o przebiegu czynności. Również wcześniej w toku prowadzonego śledztwa polscy prokuratorzy wielokrotnie udawali się do Hagi, gdzie omawiane były kwestie dotyczące działalności grupy oraz planowano kolejne czynności śledcze.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne czynności procesowe.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa