Strona główna

Zarzuty i areszty dla członków grupy przestępczej zajmującej się stręczycielstwem i sutenerstwem

Powrót do listy

czwartek, 2 lutego 2017

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie prowadzi śledztwo dotyczące handlu ludźmi. W toku tego postępowania zarzut popełnienia przestępstwa z art. 189a par. 1 kodeksu karnego usłyszał między innymi Aleksiej R.

Podejrzani funkcjonariusze Policji

Postępowanie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie dotyczy także nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zarządu CBŚP w Rzeszowie i Wydziału BSW Komendy Głównej Policji w Rzeszowie.

Dotychczas zarzuty popełnienia przestępstw między innymi przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 231 par. 2 kodeksu karnego) przedstawiono pięciu osobom. Cztery z nich zostały tymczasowo aresztowane.

Pokrzywdzonych co najmniej 250 kobiet

W toku śledztwa zebrano materiał dowodowy wykazujący na funkcjonowanie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi i czerpaniem korzyści z nierządu. Działa ona od listopada 2004 roku do chwili obecnej na terenie Polski i Ukrainy.

Dotychczas w toku śledztwa ustalono, że przestępczym procederem było objętych co najmniej 250 kobiet. Były one głównie narodowości ukraińskiej, ale także polskiej, białoruskiej i rosyjskiej.

Prokuratorskie czynności z zatrzymanymi

W toku tego śledztwa 29 stycznia 2017 roku na polecenie Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie funkcjonariusze ABW i Straży Granicznej przeszukali 18 miejsc na terenie Polski południowej i zatrzymali 7 osób. W czynnościach tych brało udział około 300 funkcjonariuszy.

Zatrzymane osoby 29 stycznia 2017 roku zostały doprowadzone do siedziby Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego), a także stręczycielstwa, sutenerstwa i kuplerstwa (art. 204 par. 1 i 2 kodeksu karnego).

Sąd, na wniosek prokuratora, tymczasowo aresztował 9 podejrzanych. Jeden z nich poszukiwany jest listem gończym.

Rozwojowy charakter sprawy

W sprawie tej w sumie prokuratorskie zarzuty usłyszało już 14 osób. Wobec 12 z nich stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a dodatkowo jedna osoba poszukiwana jest listem gończym. Wobec jednego podejrzany prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze – 15 tysięcy złotych poręczenia majątkowego oraz zakaz opuszczania kraju. Wobec jednego podejrzanego odstąpiono od stosowania środków zapobiegawczych.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są zatrzymania kolejnych podejrzanych. Z uwagi na dobro śledztwa i trwające czynności procesowe prokuratura nie udziela szerszych informacji na temat tego postępowania.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa