Strona główna

Zarzuty i areszty w związku z produkcją znacznych ilości metamfetaminy

Powrót do listy

wtorek, 5 września 2017

19 osób aresztowanych, blisko 100 kilogramów tabletek zawierających pseudoefedrynę, ponad 1,2 miliona złotych zabezpieczonych w gotówce i blokada rachunków bankowychna kwotę 5 milionów złotych – to efekt wspólnych działań Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, przemyskiego CBŚP i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją i handlem metamfetaminą.

Aptekarze i farmaceuci wśród podejrzanych 

W ubiegłym tygodniu, od 30 sierpnia do 2 września 2017 r. terenie Polski, a w szczególności województwa podkarpackiego zostały zatrzymane 23 osoby, w tym właściciele aptek, kierujący całym procederem oraz farmaceuci. Wobec 19 podejrzanych Sąd Rejonowy w Rzeszowie zdecydował o  tymczasowym aresztowaniu. Wobec kolejnych 4 podejrzanych, prokurator zastosował poręczenia majątkowe, dozór policyjny oraz zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportu.

czasie przeszukań funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Straży Granicznej zatrzymali ponad 200 tysięcy opakowań leków oraz około 100 kilogramów wyblistrowanych (wyłuskanych) tabletek zawierających pseudoefedrynę. Ponadto zatrzymanych zostało ponad 1,2 miliona złotych w gotówce oraz samochody o wartości około 400 tysięcy złotych. Decyzją prokuratora zablokowane zostały rachunki bankowe na kwotę około 5 milionów złotych.

W operacji, policjantów CBŚP z Rzeszowa oraz funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wspierali policjanci z CBŚP w Warszawie i Katowicach, policjanci KWP w Rzeszowie, SPAT Rzeszów, BSW Rzeszów oraz funkcjonariusze Delegatury ABW w Rzeszowie.

Przeprowadzoną realizację bezpośrednio poprzedziły działania procesowe na terenie Republiki Czeskiej i Słowackiej, a wcześniej na Ukrainie. To właśnie do tych krajów trafiały sprzedawane w Przemyślu na Podkarpaciu, poza rynkiem aptecznym hurtowe ilości leków z zawartością pseudoefedryny.

Likwidacja dwóch wytwórni metamfetaminy i plantacji marihuany w Czechach

W wyniku zakrojonej na szeroką skalę operacji z udziałem służb czeskich, słowackich i ukraińskich, przy wsparciu Europolu śledczy zlikwidowali w Czechach dwie wytwórnie metamfetaminy i plantację marihuany. Do sprawy zatrzymano tam łącznie osiem osób, które są podejrzane o organizowanie przestępczego procederu oraz produkowanie środków odurzających. Na poczet przyszłych kar u podejrzanych zabezpieczono kilkaset tysięcy euro.

Zatrzymania na Słowacji i Ukrainie

Na terenie Słowacji zatrzymano siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót prekursorami i narkotykami. W wyniku przeprowadzonych czynności słowacka policja zabezpieczyła środki chemiczne służące do produkcji metamfetaminy oraz kilkadziesiąt kilogramów wyblistrowanych (wyłuskanych) tabletek.

Już w czerwcu tego roku na Ukrainie funkcjonariusze SBU wykorzystując informacje otrzymane z przemyskiego CBŚP zlikwidowali laboratorium metamfetaminy. Wówczas zatrzymanych zostało 6 osób.

Początek i mechanizm przestępczego procederu

Przemyscy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Straży Granicznej nad sprawą pracują od 2016 roku. Z ich pierwszych ustaleń wynikało, że konglomerat międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych przenikających się i współpracujących ze sobą prowadzi przestępczy proceder polegający na wyprowadzaniu leków z legalnego obrotu oraz dostarczania ich do laboratoriów produkujących metamfetaminę.

Z ustaleń wielomiesięcznej współpracy międzynarodowej,pracy operacyjnej i procesowej wynika, że przestępczy proceder rozpoczynał się w Przemyślu na Podkarpaciu, gdzie z legalnego obrotu pozyskiwano leki zawierające pseudoefedrynę. Wskazane leki wyprowadzano następnie z aptek i punktów aptecznych poprzez fikcyjne dowody ich sprzedaży (paragony), mających wskazywać na sprzedaż jednego opakowania leku jednej osobie fizycznej. W rzeczywistości leki te odbierane były w hurtowych ilościach przez „kurierów”, jednorazowo dotyczyły nawet kilkudziesięciu tysięcy opakowań. Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika także, że sprzedawane poza rynkiem aptecznym tabletki były blistrowane tzn. oddzielane od opakowań. Działo się to na terenie Polski i Słowacji. Następnie tabletki dostarczane były na potrzeby kilku laboratoriów wytwarzających metamfetaminę.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa