Strona główna

Zarzuty w śledztwie dotyczącym niegospodarności w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów

Powrót do listy

środa, 12 kwietnia 2017

Prokuratura Okręgowa w Katowicach prowadzi śledztwo dotyczące między innymi nieprawidłowości, do których dochodziło w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. oraz w GPW Dystrybucja sp. z o.o. 

Spółka straciła 15 milionów złotych

W toku śledztwa 10 kwietnia 2017 roku prokurator przedstawił zarzuty Piotrowi M. -  byłemu członkowi Zarządu GPW S.A. Dotyczą one karalnej niegospodarności. Zarzut jest związany z nabyciem w maju 2012 roku przez GPW S.A. certyfikatów inwestycyjnych jednego z Zamkniętych Funduszy Inwestycyjnych  i wyrządzenia  w związku z tą transakcją, wspólnie i w  porozumieniu z innymi osobami,  szkody w kwocie 15 milionów złotych w mieniu spółki  GPW S.A.

Wcześniej (22 marca 2017 roku) taki sam zarzut usłyszał Maciej J. - osoba zarządzająca Zamkniętym Funduszem Inwestycyjnym.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Prokurator zastosował wobec każdego z podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 75 tysięcy złotych.

Podejrzanych jest 17 osób

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od początku 2014 roku. Dotychczas w jego toku zarzuty przedstawiono 17 osobom. Są one podejrzane o karalną niegospodarność, pranie brudnych pieniędzy, posługiwanie się nieprawdziwymi dokumentami, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, a także o przestępstwa korupcyjne.

Jarosław K. – były członek Zarządu GPW S.A. podejrzany jest o żądanie korzyści majątkowej w kwocie  500 tysięcy złotych, a  następnie  przyjęcie kwoty 250 tysięcy złotych  w zamian za doprowadzenie do nabycia certyfikatów pieniężnych z funduszu inwestycyjnego z przeznaczeniem na działalność jednej z warszawskich spółek i  działanie  na szkodę zarządzanej przez niego  spółki  poprzez wyrządzenie szkody w kwocie 15 milionów złotych.

W ostatnim czasie prokurator zmienił zarzuty stawiane Arkadiuszowi P. i Marzenie N.K. – członkom zarządu warszawskiej spółki oraz Arturowi K. – osobie faktycznie zarządzającej tą spółką.  Obecnie są oni podejrzani o dwa przestępstwa karalnej niegospodarności oraz pranie brudnych pieniędzy. Pierwszy zarzut niegospodarności dotyczy kwoty 5 milionów złotych na szkodę GPW Dystrybucja sp. z o.o., a drugi kwoty 15 milionów złotych na szkodę GPW S.A. Z kolei zarzut prania brudnych pieniędzy dotyczy ponad 5 milionów złotych i jest związany z wcześniejszym zarzutem niegospodarności.

Arturowi K. przedstawiono ponadto zarzut posłużenia się podrobionym dokumentem umowy poręczenia inwestycyjnego oraz zarzut związany z nakłanianiem rzeczoznawcy majątkowego do poświadczenia nieprawdy w operatach szacunkowych stanowiących zabezpieczenie inwestycji majątkowych.

Przemysław T. usłyszał zarzut związany z nakłanianiem rzeczoznawcy majątkowego do poświadczenia nieprawdy w operatach szacunkowych.

W śledztwie zarzuty usłyszeli również rzeczoznawca majątkowy oraz jego córka. Dotyczą one poświadczenia nieprawdy w operatach szacunkowych obejmujących wycenę nieruchomości. Stanowiły one zabezpieczenie inwestycji majątkowych.

Zarzuty pomocnictwa do niegospodarności na szkodę GPW Dystrybucja sp. z o.o. na kwotę ponad 25 milionów złotych usłyszały również 3 osoby faktycznie zarządzające jedną z warszawskich spółek akcyjnych: Dariusz U., Sebastian U. oraz Katarzyna U.

Dwa zarzuty popełnienia przestępstw niegospodarności na kwoty 25 milionów złotych i 5 milionów złotych usłyszał także Mariusz D. – były Prezes GPW Dystrybucja sp. z o.o.

Ewa T. - była prezes GPW Dystrybucja sp. z o.o. podejrzana jest o popełnienie przestępstwa niegospodarności, tj. wyrządzenie szkody spółce w kwocie 25 milionów złotych.

Kolejni podejrzani w tej sprawie stoją pod zarzutami poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa