Strona główna

Zarzuty za działanie na szkodę gminnego przedsiębiorstwa komunalnego

Powrót do listy

wtorek, 1 sierpnia 2017

Trzem osobom Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim przedstawiła zarzuty w sprawie dotyczącej działania na szkodę Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego  w Skarszewach. 

Zarzuty przedstawiono dwóm osobom pełniącym funkcje, to jest prezesowi  zarządu oraz głównej księgowej. Podejrzanym zarzucono popełnienie  przestępstw z art. 271 par. 3 kodeksu karnego (zagrożenie  do 8 lat pozbawienia wolności )  i art. 271 par. 1 kodeksu karnego (zagrożenie do 5 lat pozbawienia wolności).

Jak ustalono, osoby te, działając wspólnie i w porozumieniu, poświadczyły nieprawdę w umowach zlecenia na wykonanie prac na rzecz gminy. W  zakwestionowanych umowach jako zleceniobiorcę wskazywano inną osobę, niż faktycznie wykonującą prace. Następnie wystawiano rachunki, na podstawie których wykazano fikcyjne wypłaty na rzecz wskazanej w umowie osoby.  W rzeczywistości pieniądze odebrała inna osoba. Wskazana  w umowach  osoba  nie świadczyła pracy i nie  miała takiego zamiaru. Proceder ten miał natomiast na celu uniknięcie wstrzymania pracownikowi przedsiębiorstwa renty z powodu dodatkowych dochodów przekraczających dozwolony limit. 

Zarzuty dotyczą 16  umów  wystawionych w okresie od maja 2016 roku do  czerwca 2017 roku.

Trzecią osobą, której przedstawiono zarzuty, jest pracownik przedsiębiorstwa, z którym związane są wystawione umowy. Prokurator zarzucił mu popełnienie czynu z art. 270 par. 1 kodeksu karnego, to jest podrobienie na umowach zlecenia i rachunkach dotyczących wykonania prac podpisów wskazanej w umowie osoby. Zarzucone mu przestępstwo zagrożone  jest karą  do 5 lat pozbawienia wolności.

Wobec wszystkich podejrzanych  prokurator zastosował  dozór  Policji, a wobec osób pełniących funkcje dodatkowo poręczenia majątkowe  w kwotach  60 i 50 tysięcy  złotych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa