Zarzuty za nielegalne wytwarzanie wyrobów tytoniowych

Zarzuty za nielegalne wytwarzanie wyrobów tytoniowych

Prokuratura Okręgowa w Łodzi prowadzi śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się wytwarzaniem wyrobów tytoniowych o znacznej wartości i bez wymaganego wpisu do rejestru. Sprawcy działali w celu wprowadzenia do obrotu tych wyrobów. Do popełnienia tych przestępstw dochodziło od listopada 2015 roku do maja 2016 roku w co najmniej 3 wytwórniach na terenie Łodzi i okolic.


Członkowie grupy dopuszczali się także przestępstw skarbowych. Polegały one na uchylaniu się od opodatkowania podatkiem akcyzowym, poprzez nie ujawnianie właściwemu organowi przedmiotu i podstawy opodatkowania, z tytułu wytworzenia wyrobów tytoniowych w ilości ponad 10 ton krajanki tytoniowej. W wyniku tego narażono Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnej wielkiej wartości w postaci podatku akcyzowego w wysokości prawie 8 milionów złotych.

Zatrzymano sześć osób

W pierwszych dniach sierpnia tego roku funkcjonariusze CBŚP Zarząd w Łodzi dokonali – na polecenie prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi – zatrzymania sześciu mężczyzn podejrzanych o udział w przestępczym procederze.

W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych oraz użytkowanych przez nich pomieszczeń gospodarczych i środków transportu, ujawniono środki odurzające w postaci 20 gramów marihuany, wydrukowane opakowania kartonowe papierosów oznaczone znakiem towarowym jednej z wiodących marek oraz łącznie 68 tysięcy 240 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Zabezpieczono też pieniądze w łącznej kwocie 5 tysięcy 300 złotych, które będą stanowić przedmiot zabezpieczenia majątkowego.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Łodzi prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz przestępstwa skarbowego w postaci nieujawnienia przedmiotu opodatkowania. Dwóm podejrzanym prokurator przedstawił także zarzut  paserstwa akcyzowego.

Zastosowano środki zapobiegawcze

Wobec czterech podejrzanych Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, uwzględniając wniosek prokuratora, zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował dozór Policji  połączony z zakazem opuszczania kraju. Dodatkowo wobec jednego podejrzanego przyjęto poręczenie majątkowe.

W kolejnych dniach, realizując dalsze czynności w tej sprawie, zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą prokurator ogłosił dwóm kolejnym mężczyznom. Aktualnie są oni tymczasowo aresztowani do innej sprawy w związku z popełnieniem przestępstw akcyzowych związanych z nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych.

Spośród ośmiu podejrzanych w tej sprawie, siedmiu było już wcześniej karanych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa