Strona główna

Zarzuty za obrót narkotykami wartymi 630 tysięcy złotych

Powrót do listy

wtorek, 10 października 2017

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie nadzoruje śledztwo dotyczące obrotu znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Postępowanie to prowadzone jest przez funkcjonariuszy CBŚP Zarząd w Lublinie.

Zatrzymano czworo podejrzanych

W toku śledztwa zatrzymane zostały 4 osoby podejrzane o udział w przestępczym procederze. Zatrzymani zostali: Jacek K., Sławomir L., Piotr R. oraz Izabela P.

Na skutek przeprowadzonych przeszukań ujawniono i zabezpieczono znaczne ilości  środków odurzających i substancji psychotropowych: około 16 kilogramów marihuany, 1,7 kilograma kokainy, 4 kilogramy amfetaminy, 3,5 kilograma haszyszu oraz 4 tysiące sztuk tabletek ekstazy.

Wartość zabezpieczonych narkotyków to około 630 tysięcy złotych.

Zabezpieczono ponadto majątek sprawców w postaci biżuterii o wartości około 3 tysiące 250 złotych, a także pieniędzy w kwocie 25 tysięcy 500 złotych, 1860 EURO oraz 300 USD.

Sprawcy zostali tymczasowo aresztowani

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one udziału w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Sprawcy działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Chodzi o przestępstwo z art. 56 ust. 3 ustawy z 29  lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 65 par. 1 kodeksu karnego.

Na wniosek prokuratora Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec trzech podejrzanych: Piotra R., Jacka K. oraz Sławomira L.

Wobec podejrzanej Izabeli P. prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa