Strona główna

Zarzuty za oszustwo na kwotę ponad 12 milionów złotych

Powrót do listy

czwartek, 3 sierpnia 2017

Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące poświadczania nieprawdy w fakturach VAT i oszustwa na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Poświadczano nieprawdę w fakturach

Kierowane przez sprawców dwie firmy z terenu województwa dolnośląskiego w latach 2012 - 2015 ubiegały się o dofinansowanie ze środków unijnych trzech projektów z dziedziny produkcji spożywczej. W fakturach, które stanowiły podstawę do wypłaty dofinansowania, poświadczano nieprawdę, zawyżając wartość maszyn i urządzeń mających służyć realizacji projektów. W ten sposób sprawcy doprowadzili instytucje publiczne do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 12 milionów złotych.

Co zarzucono podejrzanym

Na polecenie prokuratora 1 sierpnia 2017 roku funkcjonariusze ABW zatrzymali siedmioro podejrzanych.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one przestępstw z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego, art. 297 par. 1 kodeksu karnego i art. 271 par. 3 kodeksu karnego.

Zarzucane podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego. Nadto zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości przekraczającej 7 milionów złotych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa