Strona główna

Zarzuty za wyłudzanie podatku VAT na obrocie sprzętem elektronicznym

Powrót do listy

środa, 15 marca 2017

Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo dotyczące funkcjonowania co najmniej pięciu tzw. karuzel podatkowych. W ramach tych karuzel dokonywano obrotu sprzętem elektronicznym, telefonami komórkowymi oraz produktami spożywczymi w postaci kawy i batoników. 

Obrót dokonywany był w celu wyłudzania podatku VAT od Skarbu Państwa. Dochodziło do tego między jesienią 2014 roku a wiosną 2015 roku.

Podatek nie został zapłacony

Aktualnie w toku śledztwa ustalono mechanizm działania jednej z karuzel podatkowych. Dotyczyła ona obrotu dyskami twardymi oraz żarówkami LED.

Towar pojawiał się faktycznie w Polsce. Sprowadzany był on za pośrednictwem firm z Finlandii, Włoch i Słowacji. Następnie był składowany w jednym magazynie. W ramach szeregu transakcji przechodził przez kilka podmiotów na terenie Polski. Były one założone i prowadzone przez osoby tzw. słupy – obywateli Węgier i Polski. Celem tych transakcji było stworzenie pozorów normalnych działań handlowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Finalnie towar trafiał do tzw. brokerów, a więc dużych firm rzeczywiście prowadzących działalność, które następnie sprzedawały go ponownie za granicę – m.in. do tych samych firm z terenu Finlandii. Tym samym tzw. karuzela zamykała koło.

Następnie brokerzy występowali o zwrot VAT, który wcześniej został naliczony na transakcjach pomiędzy buforami. Podatek ten nie został zapłacony przy sprowadzeniu towaru do Polski.

W ten sposób doszło do nienależnego zwrotu podatku VAT na kwotę blisko 1 miliona złotych. Kwota ta może wzrosnąć z uwagi na trwające cały czas kontrole podatkowe.

Dodatkowo firmy – słupy, z uwagi na pozorowaną działalność handlową, zostały skontrolowane przez urzędy kontroli skarbowej z terenu całej Polski. Ustalono, iż wystawiały one w dużej liczbie faktury VAT, od których nie zapłaciły należnego podatku. W ten sposób trzem firmom - słupom już naliczono kwoty uszczuplenia do zwrotu w łącznej wysokości przekraczającej 90 milionów złotych (po 30 milionów złotych na firmę).

Zatrzymano siedmiu podejrzanych

Ustalenia poczynione w toku śledztwa pozwoliły na zatrzymanie siedmiu osób. Doszło do tego 8 marca 2017 roku na terenie województwa mazowieckiego. Zatrzymań dokonali funkcjonariusze Delegatury w Lublinie ABW, wsparci przez funkcjonariuszy Delegatury w Olsztynie ABW. 

Zatrzymanym prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej w ramach karuzeli podatkowej oraz dokonanie transakcji mających na celu wyłudzenie podatku VAT ze Skarbu Państwa.

Dwóch osób nie udało się zatrzymać z uwagi na fakt, iż są oni obywatelami Węgier i nie przebywają na terenie Polski. Są to opisane wcześniej osoby pełniące rolę słupów.

Na wniosek prokuratora w dniu 10 marca 2017 roku Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec czterech podejrzanych. Wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych.

W toku czynności z podejrzanymi zajęto, celem zabezpieczenia przyszłych kar, mienie ruchome w postaci samochodów osobowych, pieniędzy w walucie polskiej i zagranicznej oraz biżuterii. Aktualnie trwa szacowanie wartości zabezpieczonych przedmiotów.

Rozwojowy charakter sprawy

Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu. W całości powierzono je do prowadzenia Delegaturze w Lublinie ABW.

Przeprowadzenie podatkowych postępowań kontrolnych zostało zlecone szeregu urzędom kontroli skarbowej i innym organom administracji podatkowej, w tym m.in. UKS w Warszawie, w Olsztynie i we Wrocławiu.

Ostatnie czynności procesowe, dotyczące m.in. ujawnienia mienia podejrzanych, zostały wykonane z udziałem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz organów skarbowych.

Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa