Strona główna

Zatrzymania i zarzuty dla osób związanych z Grupami Lotos S.A. i Azoty S.A.

Powrót do listy

poniedziałek, 9 października 2017

W toku prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne operacji specjalnej związanej z uzasadnionym podejrzeniem popełniania przestępstwa przez osobę związaną gdańską Grupą Lotos S.A., w dniach 5-6 października 2017 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 6 osób, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A., przedstawiciela Grupy Lotos S.A. oraz biznesmenów.

Co zarzucono podejrzanym

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokuratorzy przedstawili im zarzuty. Dotyczą one tzw. płatnej protekcji. Chodzi o powoływanie się na wpływy w Grupie Azoty S.A. oraz Grupie Lotos S.A. i podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu określonej sprawy w zamian za korzyść majątkową,  a także udzielenie korzyści majątkowej w zamian za takie działanie (art. 230 par. 1 kodeksu karnego).

Jak ustalono podejrzani Aleksander I. oraz Andrzej M., powołując się na wpływy, oferowali pomoc w załatwieniu długoterminowych kontraktów na zakup przez Grupę Lotos biokomponentów. W zamian za to inwestor – beneficjent kontraktów, miał znacząco dokapitalizować spółkę warszawskiego biznesmena oraz przekazywać prowizję w wysokości 10% od sprzedaży biopaliw spółce Lotos.

Podobny mechanizm, z udziałem podejrzanych Marka G. i Andrzeja M., miał mieć miejsce w przypadku dostaw różnego rodzaju półproduktów do Grupy Azoty, w tym także z pominięciem obowiązujących w spółce procedur. W tym przypadku gwarantem powodzenia przedsięwzięcia miała być osoba Przewodniczącego Rady Nadzorczej Marka G., który w zamian za 5% kwoty od wielomilionowych kontraktów, w ramach swoich możliwości miał nadzorować przedsięwzięcie z Grupą Azoty.

Podejrzani trafili do aresztu

Po wykonaniu czynności procesowych prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wnioski prokuratury.

Przestępstwo płatnej protekcji zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa