Strona główna

Zatrzymania w związku z wyłudzeniem 1,6 miliarda złotych na szkodę SK Banku w Wołominie

Powrót do listy

wtorek, 14 listopada 2017

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie dziś (14 listopada 2017 roku) zostało zatrzymanych 74 osoby w związku z wyłudzeniami kredytów na szkodę Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank).

Wśród zatrzymanych są członkowie zarządu banku i spółki deweloperskiej  DOLCAN oraz osoby z nimi współpracujące, które założyły 50 spółek wyłudzających kredyty z SK Banku. Wartość wyrządzonej przez nich szkody majątkowej wynosi ponad 1 miliard 600 milionów złotych.

- Zatrzymania osób zaangażowanych w ten proceder było możliwe dzięki szeroko zakrojonej i ścisłej współpracy Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod kierownictwem Ernesta Bejdy i jego zastępcy Grzegorza Ocieczka z prokuraturą - powiedział dzisiaj (14 listopada 2017 r.) na briefingu prasowym I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski.

Dodał również, że w tej chwili grupa 27 prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Warszawie i kilkudziesięciu funkcjonariuszy CBA wykonuje czynności procesowe z udziałem podejrzanych zmierzające m.in. do zabezpieczeń majątkowych.

Czynności prokuratury

Obecnie trwają przeszukania między innymi w miejscach zamieszkania podejrzanych i w siedzibach spółek. Prokuratorzy i funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego intensywnie zajmują się również ustalaniem składników majątku podejrzanych, aby je niezwłocznie zabezpieczyć, także przy zastosowaniu nowych przepisów o konfiskacie rozszerzonej.

Po zakończeniu tych czynności zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie zostaną im ogłoszone zarzuty. Następnie zapadnie decyzja o ewentualnym wystąpieniu do sądu o tymczasowe aresztowanie podejrzanych, albo o zastosowaniu wobec nich innych środków zapobiegawczych.

Zarzuty wobec zatrzymanych

Zarzuty, które mają usłyszeć podejrzani, dotyczą między innymi wyrządzenia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, szkody wielkich rozmiarów w majątku SK Banku w Wołominie.

Sprawcy, działając wspólnie i w porozumieniu z członkami zarządu SK Banku w Wołominie, nie posiadając zdolności kredytowej, wyłudzili z tego banku 70 kredytów na łączną kwotę ponad 1 miliard 600 milionów złotych.

Prokuratorzy zarzucają także podejrzanym działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.

Nadzór Prokuratury Krajowej

Śledztwo dotyczące nieprawidłowości w SK Banku, prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie w maju 2016 roku zostało objęte zwierzchnim nadzorem służbowym Prokuratury Krajowej.

Miesiąc później, w czerwcu 2016 roku, I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski powołał w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie specjalny zespół prokuratorów odpowiedzialnych za to postępowanie. W skład zespołu weszli także funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach.

Wspólne działania prokuratury i CBA doprowadziły do znacznego zdynamizowania wielowątkowego śledztwa.

W zakończonych już wątkach postępowania, dotyczącym Banku Spółdzielczego w Nadarzynie oraz dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wyłudzaniem kredytów, prokuratura skierowała do sądu trzy akty oskarżenia. Objęły one w sumie 28 osób, oskarżonych między innymi o wyłudzenie kredytów na łączną sumę ponad 200 milionów złotych.

Łączne straty SK Banku z tytułu wyłudzonych z tego banku kredytów wynoszą ponad 2 miliardy 709 milionów złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa