Zatrzymania warszawskich urzędników uwikłanych w dziką reprywatyzację

Zatrzymania warszawskich urzędników uwikłanych w dziką reprywatyzację

- Przez lata bezkarnie działano pod okiem polityków, prawników, przedstawicieli administracji warszawskiej. Dzisiaj zatrzymano trzech ważnych urzędników warszawskich, którzy swoimi decyzjami przyczynili się do grabienia miasta. Zatrzymania oraz zarzuty, które zostaną tym urzędnikom postawione w najbliższym czasie, pokazują, jak wiele przestępstw było ukrywanych, z nadzieją, że nikogo nie spotka odpowiedzialność karna - mówił na dzisiejszym (4 grudnia 2017 r.) briefingu prasowym Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.


Prokurator Generalny poinformował, że na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zatrzymane zostały kolejne 3 osoby - byli i obecni urzędnicy miasta stołecznego Warszawy, którzy podejmowali decyzje w sprawach reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.

Zatrzymani zostali:

Aktualnie przeprowadzane są przeszukania w miejscach zamieszkania zatrzymanych.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu ogłoszone zostaną im zarzuty o charakterze korupcyjnym i zostaną oni przesłuchani w charakterze podejrzanych.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych prokurator podejmie decyzje co do rodzaju zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych.

Na tym etapie postępowania prokuratura nie udziela więcej informacji, w tym dotyczących zarzutów stawianych zatrzymanym. Zostaną one przedstawione w godzinach późniejszych.

Śledztwa w sprawach reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu oraz w prokuraturach jej podległych obecnie toczy się 35 śledztw, których przedmiotem jest tzw. reprywatyzacja nieruchomości warszawskich.

Szkoda wyrządzona działaniem podejrzanych w sprawach Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu opiewa na kwotę 850 mln zł.

Sprawy prowadzone w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu znajdują się na zaawansowanym poziomie w zakresie ustaleń faktycznych. Prokuratorzy zabezpieczyli obszerną dokumentację dotyczącą badanych nieruchomości, planowane są kolejne przesłuchania świadków w tym spadkobierców, lokatorów , urzędników miejskich.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa