Strona główna

Oświadczenie Prokuratury Krajowej

Powrót do listy

piątek, 10 listopada 2017

W związku z licznymi zapytaniami przedstawicieli mediów Prokuratura Krajowa oświadcza, że opinia instytucji Ordo Iuris, która  została wysłana do prokuratur, nie jest wytycznymi ani zaleceniami do stosowania w postępowaniach przygotowawczych.  

Opinia ta została przesłana jedynie do zapoznania się jako z jednym ze stanowisk  reprezentowanym w ważkiej sprawie społecznej.

Wiążące dla podległych  prokuratorów pisma w postaci wytycznych, poleceń i zarządzeń mogę pochodzić jedynie od Prokuratora Generalnego i jego Zastępców.

Prokuratorzy, przy ocenie prawno-karnej  materiału postępowania  przygotowawczego, kierują się przede wszystkim przepisami ustaw - kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego oraz orzecznictwem sądów powszechnych.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa