Strona główna

Prawomocne skazanie za produkcję urządzeń i materiałów wybuchowych

Powrót do listy

piątek, 1 grudnia 2017

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, skazujący Marcina O. na karę łączną 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności za nielegalną produkcję materiałów i substancji wybuchowych.

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu brał udział w rozprawie przed Sądem Okręgowym, podczas której rozpoznawana była apelacja obrońcy od wyroku Sądu Rejonowego skazującego Marcina O. na karę łączną 7 (siedmiu) lat pozbawienia wolności za nielegalną produkcję materiałów i substancji wybuchowych oraz wytworzenie urządzeń wybuchowych i usiłowania przy ich użyciu dokonania włamań do bankomatów na terenie Piechowic (dolnośląskie) oraz Poznania.

Zgodnie z wnioskiem prokuratora sąd nie uwzględnił apelacji obrońcy co do winy i sprawstwa oskarżonego, połączył natomiast w jeden czyn zabroniony przestępstwa polegające produkcji substancji wybuchowych, narażenia na niebezpieczeństwo spowodowania eksplozji zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osobom oraz mieniu w wielkich rozmiarach z posiadaniem ujawnionego w mieszkaniu oskarżonego prekursora materiałów wybuchowych  w postaci nadtlenku wodoru o stężeniu powyżej 12% wagowo w ilości nie mniejszej niż 76 litrów przyjmując w tym zakresie kumulatywną kwalifikację z art. 164§1 kk i art. 171§1 kk i art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych (Dz. U. z dnia 16 maja 2016 r.) w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk. Jednocześnie Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze obniżył oskarżonemu Marcinowi O. karę łączną do 6 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz zdecydował o dalszym tymczasowym aresztowaniu Marcina O.

W nawiązaniu do uprzedniej informacji w tej sprawie, należy przypomnieć, że Marcinowi O. zarzucono m.in. wyprodukowanie co najmniej 21 kilogramów materiałów i substancji wybuchowych, w tym m.in. nadtlenku urotropiny (HMTD), który jest substancją silnie reagującą na ciepło i jakiekolwiek uderzenia. Substancja ta jest zbliżona swoimi właściwościami do TATP (nadtlenku acetonu) zwanego „matką szatana” używanego przez terrorystów na całym świecie.

Śledztwo w tej sprawie prowadził prokurator z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratur Krajowej we Wrocławiu.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

 

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa