Strona główna

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniżej znajduje się do pobrania aktualna baza danych osób nadzorujących lub koordynujących w Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, Komendach Wojewódzkich Policji oraz Prokuraturach Apelacyjnych działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Aktualizacja dokumentu nastąpiła w dniu 1.12.2014 roku.