Strona główna

Biuro Administracyjno - Finansowe Prokuratury Krajowej

Dyrektor: Maria Wacław

Zastępca Dyrektora: Grażyna Piwowarska

 

Sekretariat:

tel. (22) 12 51 390

fax (22) 12 51 313

 


Do podstawowych zadań Biura Administracyjno - Finansowego należy:

  1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta trzeciego stopnia,
  2. prowadzenie rachunkowości i obsługi kasowej Prokuratury Krajowej;
  3. sporządzanie dokumentacji płacowej oraz prowadzenie spraw socjalno-bytowych we współpracy z Biurem Kadr;
  4. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem, wyposażeniem oraz usługami z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej;
  5. wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.