Strona główna

Biuro Informatyzacji i Analiz

 

Dyrektor: Marek Zajkowski

Zastępca Dyrektora: Sławomir Paluch

 

Sekretariat:

tel. (22) 12 51 401

fax: (22) 12 51 425


 

Zadania Biura Informatyzacji i Analiz:

  1. utrzymanie ogólnokrajowych systemów informatycznych i nadzór nad ich eksploatacją;

  2. koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w jednostkach;

  3. koordynowanie działalności w zakresie realizacji zadań wspólnych dla departamentów i biur Prokuratury Krajowej oraz wynikających z informatyzacji prokuratury;

  4. wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Generalnego danymi przetwarzanymi w ogólnopolskich systemach informatycznych prokuratury;

  5. zapewnienie obsługi informatycznej w Prokuraturze Krajowej i prawidłowego funkcjonowania centralnych urządzeń informatycznych;

  6. pozyskiwanie i obsługa funduszy europejskich w Prokuraturze Krajowej;

  7. wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.