Strona główna

Biuro Kadr

 

Dyrektor: Jarosław Hołda

Zastępca Dyrektora: Leszek Drwęski

 

Sekretariat:

tel. (22) 12 51 992

fax (22) 12 51 961


 

W skład Biura Kadr wchodzą:

1)     Wydział I Spraw Osobowych Prokuratorów;

2)      Wydział II Spraw Osobowych Prokuratorów;

3)      Wydział Spraw Osobowych Pracowników Prokuratury;

4)      Samodzielne stanowisko do Spraw Osobowych Prokuratorów do Spraw Wojskowych.


Do podstawowych zadań Biura Kadr należy:

1. realizacja zadań związanych z problematyką zatrudniania i wynagradzania prokuratorów Prokuratury Krajowej oraz prokuratorów delegowanych do Prokuratury Krajowej i pozostających na etacie tej jednostki, w tym prowadzenie dokumentacji osobowej,

2. realizacja zadań związanych z problematyką uposażeń prokuratorów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych, wypłacanych ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Prokuratury Krajowej, w tym prowadzenie dokumentacji osobowej.

3. przygotowywanie projektów decyzji kadrowych Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego dotyczących: prokuratorów, asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników jednostek;

4. realizacja zadań związanych z zatrudnianiem asystentów prokuratora i pracowników Prokuratury Krajowej, ich wynagrodzeniami i innymi świadczeniami oraz prowadzenie ich spraw osobowych;

5. sporządzanie projektów decyzji płacowych w związku z przyznaniem lub zmianą dodatków funkcyjnego i specjalnego oraz spowodowanych nabyciem przez prokuratorów uprawnień do stawki awansowej lub nagrody jubileuszowej;

6. wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.