Strona główna

Biuro Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Dyrektor: Klaudia Kacperska

Zastępca Dyrektora: 

 

Sekretariat:

tel. (22) 12 51 792

fax (22) 12 51 789


Do  zadań Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w Prokuraturze Krajowej;

 2. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne w Prokuraturze Krajowej;

 3. przeprowadzanie postępowań sprawdzających w zakresie właściwości Biura;

 4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

 5. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Prokuraturze Krajowej oraz podległych jednostkach;

 6. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;

 7. współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Komendą Główną Policji w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów niejawnych;

 8. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Krajowej;

 9. realizowanie przedsięwzięć z zakresu obronności państwa, zarządzania kryzysowego i współpracy cywilno-wojskowej w Prokuraturze Krajowej oraz koordynowanie tej działalności w podległych jednostkach;

 10. zapewnienie możliwości zdeponowania broni palnej i amunicji na terenie obiektów Prokuratury Krajowej, w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 40 § 3 ustawy;

 11. wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego;

 12. W skład Biura wchodzi Kancelaria Tajna.