Strona główna

Biuro Prokuratora Krajowego

 

Dyrektor: Jarosław Duś

 

Sekretariat

tel. (22) 12 51 821

fax (22) 12 51 132

 


W skład Biura Prokuratora Krajowego wchodzi: 

1)     Dział Prasowy


 Zadania Biura Prokuratora Krajowego:

 

1)     zapewnienie obsługi Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcy Prokuratora Krajowego;

2)      organizowanie narad Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcy Prokuratora Krajowego z prokuratorami regionalnymi i prokuratorami okręgowymi i ich obsługa;

3)      obsługa zebrania prokuratorów Prokuratury Krajowej;

4)      organizowanie posiedzeń Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym;

5)     zapewnienie obsługi Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego w zakresie kontaktów z mediami;

6)     współpraca z mediami oraz koordynowanie i nadzorowanie działalności informacyjnej prowadzonej w prokuraturach regionalnych i prokuraturach okręgowych;

7)     obsługa strony internetowej i intranetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Krajowej;

8)     organizowanie i obsługa spotkań, wizyt oraz konferencji Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcy Prokuratora Krajowego;

9)     przygotowywanie udziału Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcy Prokuratora Krajowego w spotkaniach, wizytach oraz konferencjach organizowanych przez inne organy i instytucje;

10) organizowanie, we współdziałaniu z Biurem Współpracy Międzynarodowej, przyjmowania zagranicznych delegacji przez Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcę Prokuratora Krajowego oraz ich obsługa;

11) organizowanie, we współdziałaniu z Biurem Współpracy Międzynarodowej, zagranicznych wizyt Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego i Zastępcy Prokuratora Krajowego;

12) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących uhonorowania prokuratora medalem „Zasłużony dla Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej";

13) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących przyznawania nagród i wyróżnień Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego;

14) wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego lub Zastępcę Prokuratora Krajowego.

 


Sekretariat:


tel. (22) 12 51 821

Rzecznik Prasowy

Sekretariat:

tel. (22) 12 51 847 , tel. kom. 501 007 923

fax (22) 12 51 882


e-mail: rzecznik@pk.gov.pl