Strona główna

Biuro Spraw Konstytucyjnych

 

Dyrektor: Andrzej Stankowski


Zastępca Dyrektora: Andrzej Reczka


Sekretariat:

tel.: (22) 12 51 290

fax: (22) 12 51 222
Do podstawowych zadań Biura Spraw Konstytucyjnych należy:

  1. podejmowanie działań związanych z wykonywaniem obowiązków i uprawnień procesowych Prokuratora Generalnego jako uczestnika postępowania w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał Konstytucyjny;

  2. wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.