Strona główna

Biuro Współpracy Międzynarodowej

 

Dyrektor: Marcin Szumacher

Zastępca Dyrektora: Beata Hlawacz

 

Sekretariat:

tel. (22) 12 51 490

fax (22) 12 51 422

 


Struktura Biura:

Wydział Spraw Międzynarodowych

Wydział Obrotu Prawnego z Zagranicą

 


Do podstawowych zadań Biura Współpracy Międzynarodowej należy:

1. analiza formalna, ekspedycja i nadzorowanie realizacji kierowanych za granicę wniosków o pomoc prawną w sprawach karnych prowadzonych w jednostkach i w innych uprawnionych organach i nadzór nad realizacją wniosków o pomoc prawną nadsyłanych do Rzeczypospolitej Polskiej z zagranicy;

2. nadzorowanie i koordynacja działań podejmowanych przez jednostki w zakresie realizacji i wdrażania procedur związanych z europejskimi nakazami aresztowania oraz nadzorowanie postępowań ekstradycyjnych realizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

3. obsługa służbowych wyjazdów zagranicznych Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i zastępców Prokuratora Generalnego oraz przedstawicieli organów państw obcych i organizacji międzynarodowych przybywających na ich zaproszenie;

4. wykonywanie zadań związanych ze współpracą Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego i zastępców Prokuratora Generalnego z przedstawicielstwami dyplomatycznymi, organami państw obcych i organizacji międzynarodowych;

5. koordynowanie działalności punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w jednostkach organizacyjnych;

6. wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego