Strona główna

Dane teleadresowe

 

Prokuratura Okręgowa w Elblągu
Bulwar Zygmunta Augusta 13
82 – 300 Elbląg

Telefon Centrali:  55 239 41 30

Fax: 55 239 41 11
NIP: 578-10-61-216 

Adres strony internetowej:

www.elblag.po.gov.pl

Adres poczty elektronicznej

poczta@elblag.po.gov.pl


GODZINY URZĘDOWANIA

PROKURATURY OKRĘGOWEJ  w  ELBLĄGU

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7.30 – 15.30

 

Interesanci są przyjmowani w godzinach

urzędowania prokuratury od 9.00 do 15.00

w poniedziałek do 18.00

 

W sprawach skarg i wniosków od obywateli przyjmują

PROKURATOR OKRĘGOWY

ŚRODA 10.00 – 13.00

Każda osoba wchodząca na teren siedziby prokuratury zobowiązana jest okazać dokument tożsamości oraz na wezwanie poddać się kontroli. Kontrola obejmuje stwierdzenie tożsamości, ustalenie celu przybycia i jego związku z działalnością prokuratury, sprawdzenie osoby i wnoszonego bagażu.

Przy wejściu interesantów na teren Prokuratury pracownik ochrony nie zezwala na wnoszenie paczek, pakunków, toreb itp, w których mogą być wnoszone ładunki wybuchowe lub materiały niebezpieczne.

Podstawa

Zarządzenie Nr 28/12

Prokuratora Okręgowego w Elblągu

z dnia 24 maja 2012 r.

Organizacja Prokuratury Okręgowej w Elblągu

 

Prokurator Okręgowy

Sekretariat - 55 239 41 01

Z-ca Prokuratora Okręgowego

Sekretariat - 55 239 41 02

Wydział I Śledczy

Naczelnik - Jerzy Waryszak                  

Sekretariat - 55 239 41 17

Dział do Spraw Przestępczości Gospodarczej

Kierownik - Jan Hrybek

Sekretariat - 55 239 41 17

Wydział II Organizacyjno-Sądowy

Naczelnik - Barbara Kamińska      

Sekretariat - 55 239 41 33

Dział Postępowania  Sądowego

Naczelnik - Jerzy  Adamowski              

Sekretariat - 55 239 41 33

Dział Informatyzacji i Analiz

Kierownik - Tomasz Jurewicz                

Sekretariat - 55 239 41 36 lub 55 239 41 04

Wydział III Budżetowo – Administracyjny

Dyrektor Finansowo – Administracyjny - Bożena Oleszczuk               

Sekretariat - 55 236 66 96

  

Prokuratury rejonowe okręgu elbląskiego:

Prokuratura Rejonowa w Elblągu

ul. Płk. Dąbka 8-12

82 – 300 Elbląg

Tel. 55 239 41 46, fax 55 239 41 46

 

Prokuratura Rejonowa w Braniewie

ul. Sądowa 1

14 – 500 Braniewo

Tel. 55 239 41 82, fax 55 239 41 83

 

Prokuratura Rejonowa w Działdowie

ul. W. Jagiełły 31

13 – 200 Działdowo

Tel. 23 697 29 79, fax 23 697 27 98

 

Prokuratura Rejonowa w Iławie

ul. Gen. Wł. Andersa 2

14 – 200 Iława

Tel. 89 649 43 50, fax 89 649 60 60

Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Grunwaldzka 28

13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie

Tel. 56 474 26 66, fax 56 474 39 24

 

Prokuratura Rejonowa w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 12

14 – 100 Ostróda

Tel. 89 642 57 00,  fax 89 646 52 37

 

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu

ul. Warmińska 17a

14 – 300 Morąg

Tel. 89 757 42 72

lub 89 757 42 71,  fax 89 757 34 20