Strona główna

Dane teleadresowe

DANE KONTAKTOWE

Siedziba Prokuratury Okręgowej w Poznaniu
ul. Solna 10
61-736 Poznań
NIP 778-11-34-985
tel. centrala (61) 88-52-000
email: prokuratura@poznan.po.gov.pl
www: www.poznan.po.gov.pl

Siedziba Wydziału VIII do Spraw Wojskowych
ul. Solna 21
61-736 Poznań
tel. (61) 85-08-200
wydzial8@poznan.po.gov.pl

Wydział I Śledczy, w tym Dział Obrotu Prawnego z Zagranicą
tel. (61) 88-52-025
fax. (61) 88-52-226
wydzial1@poznan.po.gov.pl
UWAGA!! W sprawach prowadzonych do 01.02.2017r. przez dotychczasowy Wydział I Śledczy proszę kontaktować się z sekretariatem obecnego Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej
tel. (61) 88-52-200
fax. (61) 88-52-203
wydzial2@poznan.po.gov.pl
UWAGA!! W sprawach prowadzonych do 01.02.2017r. przez dotychczasowy Wydział II Śledczy proszę kontaktować się z sekretariatem obecnego Wydziału I Śledczego.

Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej
tel. (61) 88-52-245
fax. (61) 88-52-241
wydzial3@poznan.po.gov.pl

Wydział V Organizacyjny
tel. (61) 88-52-034
fax. (61) 88-52-049
wydzial5@poznan.po.gov.pl

Wydział VI Sądowy
tel. (61) 88-52-087
fax. (61) 88-52-086
wydzial6@poznan.po.gov.pl

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny
tel. (61) 88-52-101
fax. (61) 88-52-115
wydzial7@poznan.po.gov.pl

Wydział VIII do Spraw Wojskowych
tel. (61) 85-08-200
fax. (61) 85-08-237
wydzial8@poznan.po.gov.pl

Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz
tel. (61) 88-52-137
fax. (61) 88-52-138
administrator@poznan.po.gov.pl