Strona główna

Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji

Dyrektor: Mieczysław Śledź
 
Zastępca Dyrektora: Zbigniew Górszczyk
 
Zastępca Dyrektora: Cezary Kamiński


Sekretariat:
tel. (22) 12 51 790
faks: (22) 12 51 700


W skład Departamentu wchodzą:
1. Wydział Postępowania Przygotowawczego i Nadzoru;
2. Zespół do Spraw Terroryzmu i Cyberprzestępczości;
3. Zespół Koordynacji, Analiz i Monitorowania.