Strona główna

Departament do Spraw Wojskowych

 

Dyrektor:  Jacek Kryszczuk

Zastępca Dyrektora: Kazimierz Haładaj

 

Sekretariat:

tel. 22 627 73 02

fax 22 627 73 50

Adres:

ul. Nowowiejska 26 B

02-010 Warszawa

 


Zadania Departamentu do Spraw Wojskowych:

 

1.koordynowanie działalności logistycznej i finansowej podległych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych;

2.wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru instancyjnego związanego z realizacją uprawnień Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym;

3.udział prokuratorów w posiedzeniach Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, zwanej dalej „IWSN", w zakresie dotyczącym sądowej kontroli postępowania przygotowawczego;

4.wykonywanie zadań kadrowych związanych z przebiegiem służby prokuratorskiej, zawodowej służby wojskowej oraz wynikających ze stosunku pracy urzędników i innych pracowników komórek organizacyjnych do spraw wojskowych;

5.realizowanie czynności związanych z typowaniem kandydatów do służby poza granicami kraju i kierowaniem ich do tej służby;

6.prowadzenie informatycznej ewidencji żołnierzy zawodowych, prokuratorów niebędących oficerami, urzędników i innych pracowników:

7.wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego.