Strona główna

Informacja publiczna

Przed przekazaniem pytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.

 

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Prokuratury Krajowej w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowe informacje są zamieszczane na stronie internetowej Prokuratury Krajowej. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym  są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

W celu złożenia wniosku prosimy o skorzystanie z formularza. Wniosek można wypełnić komputerowo lub wydrukować i wypełnić ręcznie.

Wypełniony wniosek można przesłać: faksem na nr +48 (22) 12 51 882 bądź pocztą na adres:

Prokuratura Krajowa

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa