Strona główna

Jednostki podległe

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie

Dane teleadresowe:

ul. Krucza 38/42

00–512 Warszawa

tel. (22) 44-06-627, 44-06-600, 44-06-645

fax. (22) 621-38-57, 625-75-58

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach części dzielnicy Śródmieście położonej na południe od osi AL. Jerozolimskich

Przyjęcia interesantów:

Prokurator Rejonowy przyjmuje interesantów: w poniedziałki w godzinach 14.00 – 18.00. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.

Pracownicy sekretariatów przyjmują interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00 z wyjątkiem ostatniego dnia roboczego miesiąca. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.

Zastępcy Prokuratora Rejonowego, Kierownicy Działów i Prokuratorzy przyjmują interesantów: po uprzednim pisemnym lub telefonicznym ustaleniu terminu i godziny przyjęcia.

 

Prokurator Rejonowy Warszawa Śródmieście  

Krzysztof Ćwirta

Tel: 22 44 06 627

 

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście               

Michał Mistygacz                                                    

Tel: 22 44 06 627

 

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście               

Karina Sobków                                                        

Tel: 22 44 06 627

 

Kierownik Sekretariatu                                        

Anna Galej                                                              

Tel: 22 44 06 600

 

 

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie

Dane teleadresowe:

ul. Wiślicka 6

02–114 Warszawa

tel. (22) 21-73-900

fax. (22) 21-73-925, 21-73-918

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach części dzielnicy Śródmieście położonej na północ od osi AL. Jerozolimskich

Przyjęcia interesantów:

Prokurator Rejonowy lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek danego miesiąca w godz. od 15.00 do 18.00

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie w sprawach związanych z prowadzonymi lub nadzorowanymi postępowaniami przygotowawczymi w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 15.00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i godziny przyjęcia, z wyłączeniem ostatniego i pierwszego roboczego dnia miesiąca

Pracownicy Sekretariatów przyjmują interesantów w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 15.00 z wyłączeniem ostatniego i pierwszego roboczego dnia miesiąca

Dziennik Podawczy Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie przyjmuje interesantów w każdy dzień roboczy w godzinach urzędowania Prokuratury tj. od godz. 8.15 do 16.15

Interesanci przyjmowani są według kolejności zgłaszania się.

 

Prokurator Rejonowy Warszawa Śródmieście-Północ

Małgorzata Gawarecka                                         

Tel: 22 21 73 921

 

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście-Północ     

Iwona Lewczyk                                                     

Tel: 22 21 73 921

 

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście-Północ     

Tomasz Dems                                                        

Tel: 22 21 73 921

 

Kierownik Sekretariatu                                      

Teresa Wieczorek                                                  

Tel: 22 21 73 938

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie

Dane teleadresowe:

ul. Wiktorska 91a

02–582 Warszawa

tel. (22) 21-71-300

fax. (22) 21-71-366

e-mail: prokuratura.mokotow@warszawa.po.gov.pl

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Ursynów i Wilanów

Przyjęcia interesantów:

Prokurator Rejonowy przyjmuje interesantów w poniedziałek od godziny 15.00 do 18.00

Z-cy Prokuratora Rejonowego przyjmują interesantów we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 13.00

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie w sprawach związanych z prowadzonymi bądź nadzorowanymi postępowaniami od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

Pracownicy Sekretariatów przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 16.00, a w pozostałe dni w godzinach od 9.00 do 15.00 z wyłączeniem ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca

Kierownik Sekretariatu zapewnia obsługę kancelaryjną interesantów w poniedziałki od godziny 16.15 do godziny 18.00

 

Prokurator Rejonowy Warszawa Mokotów                                         

Beata Nowosad                                        

Tel: 22 21 71 360

 

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Mokotów                           

Małgorzata Mróz                                     

Tel: 22 21 71 360

 

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Mokotów                           

Agata Kucharska                                      

Tel: 22 21 71 360

 

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Mokotów

Paweł Zieliński

Tel: 22 21 71 360

 

Kierownik Sekretariatu                        

Monika Putek

Tel: 22 21 71 224

 

Z-ca Kierownika Sekretariatu             

Agnieszka Skoneczna                              

Tel: 22 21 71 224

 

Sekretariat Prokuratora Rejonowego Warszawa-Mokotów w Warszawie

Sekretariat Pc

Tel: 22 21 71 224

 

Sekretariat 1 Ds                                                                                        

Tel: 22 21 71 312

 

Sekretariat 2 Ds                                                                                        

Tel: 22 21 71 220

 

Sekretariat 3 Ds                                                                                        

Tel: 22 21 71 320

 

Sekretariat 4 Ds                                                                                        

Tel: 22 21 71 211

 

Sekretariat 5 Ds                                                                                        

Tel: 22 21 71 210

 

Sekretariat 6 Ds                                                                                        

Tel: 22 21 71 203

 

Sekretariat Spraw Zawieszonych                                                           

Tel: 22 21 71 305

 

Sekretariat Sądowy                                                                                  

Tel: 22 21 71 322

 

Sekretariat Dowodów Rzeczowych                                                        

Tel: 22 21 71 227

 

Sekretariat Ko                                                                                          

Tel: 22 21 71 301

 

Biuro podawcze

Tel: 22 21 71 240

Tel: 22 21 71 329

 

Centrala                                                                                                    

Tel: 22 21 71 300

 

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie

Dane teleadresowe:

ul. Ciołka 14

01-443 Warszawa

 tel.(22) 42 02 600

fax.(22) 42 02 628

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola oraz gminy Izabelin

Przyjęcia interesantów:

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie w sprawach związanych z prowadzonymi bądź nadzorowanymi postępowaniami każdego dnia roboczego w godzinach od 9.00 do 15.00 z wyłączeniem ostatniego i pierwszego dnia miesiąca

Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmują interesantów: w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 18.00

Prokurator Rejonowy i Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmują interesantów: we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 13.00

Pracownicy Sekretariatów przyjmują interesantów każdego dnia roboczego w godzinach od 9.00 do 15.00 - z wyłączeniem ostatniego i pierwszego roboczego dnia miesiąca

Pracownicy Biura Podawczego przyjmują interesantów każdego dnia roboczego w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 8.15 do 16.15

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się

 

Prokurator Rejonowy Warszawa Wola      

Małgorzata Skrzypczak                                  

Tel: 22 42 02 636

 

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola                           

Tomasz Pyzara                                                

Tel: 22 42 02 638

 

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola                           

Piotr Trzaska                                                   

Tel: 22 42 02 636

 

Kierownik Sekretariatu                               

Elżbieta Grzególska                                        

Tel: 22 42 02 636

 

Z-ca Kierownika Sekretariatu                    

Beata Świdnicka                                             

Tel: 22 42 02 636

 

Biuro Podawcze                                             

Tel: 22 42 02 606

 

Sekretariat 1Ds                                              

fax 22 42 02 643                                             

Tel: 22 42 02 641

Tel: 22 42 02 640

 

Sekretariat 2Ds

fax 22 42 02 668                                             

Tel: 22 42 02 670

 

Sekretariat 3Ds                                              

fax 22 42 02 655                                             

Tel: 22 42 02 656

 

Sekretariat 4Ds

fax 22 42 02 680                                             

Tel: 22 42 02 683

 

Sekretariat 5Ds                                              

fax 2242 02 685                                              

Tel: 22 42 02 687

 

Sekretariat 6Ds                                              

fax 22 42 02 660                                             

22 42 02 658

 

Sekretariat Spraw Zawieszonych

Tel: 22 42 02 632

Tel: 22 42 02 633

 

Sekretariat Sądowy                                       

fax 22 42 02 619                                             

Tel: 22 42 02 622

Tel: 22 42 02 623

 

Sekretariat DRZ

Tel: 22 42 02 615

 

Sekretariat Ko

Tel: 22 42 02 625

 

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie

Dane teleadresowe:

ul. Wiślicka 6

02–114 Warszawa

tel. (22) 217–39–00

fax. (22) 217–38–00

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus i Włochy.

Przyjęcia interesantów:

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie w sprawach związanych z prowadzonymi bądź nadzorowanymi postępowaniami każdego dnia roboczego w godzinach od 9.00 do 15.00, po telefonicznym ustaleniu z prokuratorem terminu i godziny przyjęcia interesanta - z wyłączeniem ostatniego i pierwszego dnia miesiąca

 

Prokurator Rejonowy, Zastępca Prokuratora Rejonowego lub wyznaczony prokurator, pełniący dyżur aresztowy, przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 18.00

 

Pracownicy Sekretariatów przyjmują interesantów każdego dnia roboczego w godzinach od 8.30 do 14.30 z wyłączeniem ostatniego i pierwszego roboczego dnia miesiąca

 

Pracownicy Biura podawczego przyjmują interesantów każdego dnia roboczego w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 8.15 do 16.15

 

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.

 

Prokurator Rejonowy Warszawa Ochota   

Katarzyna Dobrzańska                                     

Tel: 22 21 73 801

 

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Ochota                        

Anna Wereszczyńska                                       

Tel: 22 21 73 801

 

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Ochota                        

Tel: Maria Prasek                                             

Tel: 22 21 73 801

 

Kierownik Sekretariatu                                

Magdalena Staniec                                           

Tel: 22 21 73 801

 

Z-ca Kierownika Sekretariatu                     

Wanda Małyszko                                             

Tel: 22 21 73 850

 

Sekretariat 1 Ds                                                                                 

Tel: 22 21 73 805

 

Sekretariat 2 Ds                                                                                 

Tel: 22 21 73 807

 

Sekretariat 3 Ds                                                                                 

Tel: 22 21 73 809

 

Sekretariat 4 Ds                                                                                 

Tel: 22 21 73 811

 

Sekretariat 5 Ds                                                                                 

Tel: 22 21 73 825

 

Sekretariat Ko                                                                                   

Tel: 22 21 73 822

 

Sekretariat Sądowy                                                                           

Tel: 22 21 73 820

 

Sekretariat Spraw Zawieszonych                                                    

Tel: 22 21 73 853

Tel: 22 21 73 815

 

Sekretariat Dowodów Rzeczowych                                                 

Tel: 22 21 73 814

Tel: 22 21 73 813

 

Biuro Podawcze                                                                                 

Tel: 22 21 73 818

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz w Warszawie

Dane teleadresowe:

ul. Krasińskiego 65

01-755 Warszawa

tel. (22) 56 18 534

fax. (22) 56 18 611

 

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmina Łomianki

Przyjęcia interesantów:

Prokurator Rejonowy lub jego Zastępcy: w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 17.00 

Prokuratorzy i asesorzy: w sprawach związanych z prowadzonymi lub nadzorowanymi postępowaniami w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.30 do 15.00 z wyjątkiem pierwszego i ostatniego dnia miesiąca po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia 

Pracownicy sekretariatów: w każdy poniedziałek, środę i piątek  roboczy w godzinach od 8.30 do 12.30, w każdy wtorek i czwartek roboczy w godzinach od 12.00 do 16.00, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego  dnia miesiąca 

Dziennik Podawczy: w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.15 do 16.15

 

Prokurator Rejonowy Warszawa Żoliborz                                     

Maja Kasperkiewicz - Radtke                                             

Tel: 22 56 18 610

 

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Żoliborz                      

Inga Wysocka                                                

Tel: 22 56 18 610

 

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Żoliborz                      

Maja Kasperkiewicz-Radtke                         

Tel: 22 56 18 610

 

Kierownik Sekretariatu                            

Dorota Krysińska                                           

Tel: 22 56 18 608

 

Biuro Podawcze                                                                                    

Tel: 22 56 18 534

 

sekretariat 1 Ds                                          

fax. 56 18 473                                                

Tel: 22 56 18 612

 

sekretariat 2 Ds                                          

fax. 56 18 615                                                

Tel: 22 56 18 614

 

sekretariat 3 Ds                                          

fax. 56 18 573                                                

Tel: 22 56 18 604

 

sekretariat 4 Ds                                          

fax. 56 18 603                                                

Tel: 22 56 18 602

 

sekretariat wokand                                   

fax. 56 18 617                                                

Tel: 22 56 18 500

 

sekretariat sp. zawieszonych                                                               

Tel: 22 56 18 521

 

sekretariat DRZ                                                                                    

Tel: 22 56 18 532

 

 

 

Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie

Dane teleadresowe:

ul. Stalowa 33

05–800 Pruszków

tel. (22) 217–58–00

fax. (22) 217–58–09

Obszar działania: miasta Piastów i Pruszków oraz gminy: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Raszyn i Stare Babice

Przyjęcia interesantów:

Prokurator Rejonowy: poniedziałek godz. 9.00 – 13.00

Z-ca Prokuratora Rejonowego: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Prokuratorzy: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Sekretariaty: poniedziałek – piątek godz. 8.30 – 16.00

 

Prokurator Rejonowy w Pruszkowie 

Iwona Ilcewicz - Kołodziejczyk            

Tel: 22 21 75 801

 

Z-ca Prokuratora Rejonowego w Pruszkowie                                

Andrzej Zwoliński                                  

Tel: 22 21 75 801

 

Kierownik Sekretariatu                       

Hanna Staniaszek                                   

Tel: 22 21 75 801

 

 

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie

Dane teleadresowe:

ul. Kościuszki 14

05–500 Piaseczno

tel. (22) 703-79-90, 703-79-61

fax. (22) 703-79-93

Obszar działania: gminy: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów

Przyjęcia interesantów:

W Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie interesantów przyjmuje Prokurator Rejonowy, Zastępca Prokuratora Rejonowego lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury.

Prokuratorzy w zakresie prowadzonych bądź nadzorowanych postępowań przygotowawczych przyjmują interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 16.00.

Prokurator Rejonowy i Z-ca Prokuratora Rejonowego lub wyznaczony prokurator przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach 15.00 – 18.00 w kolejności zgłaszania się.

Pracownicy prokuratury przyjmują interesantów w zakresie swoich uprawnień od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 16.00 w kolejności zgłaszania się.

Biuro podawcze Prokuratury Rejonowej w Piasecznie przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania prokuratury.

 

Prokurator Rejonowy w Piasecznie                

Jolanta Wrońska                                                 

Tel: 22 70 37 961

 

Z-ca Prokuratora Rejonowego w Piasecznie 

Karol Borchólski                                                 

Tel: 22 70 37 961

 

Kierownik Sekretariatu                                   

Iwona Łukasik                                                    

Tel: 22 70 37 990

 

 

Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim

 

Dane teleadresowe:

ul. Bartniaka 19

05–825 Grodzisk Mazowiecki

tel. (22) 755–52–54 lub 755–72-59

fax. (22) 755–59–54

Obszar działania: miasta Milanówek i Podkowa Leśna oraz gminy: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno.

Przyjęcia interesantów:

Prokurator Rejonowy przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 14.00 – 18.00. Interesanci przyjmowani w kolejności zgłaszania się.

Pracownicy sekretariatów przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 - 15.00 z wyjątkiem ostatniego dnia roboczego miesiąca. Interesanci przyjmowani w kolejności zgłaszania się.

Z-ca Prokuratora Rejonowego i Prokuratorzy przyjmują interesantów po uprzednim pisemnym lub telefonicznym ustaleniu terminu i godziny przyjęcia.

 

Prokurator Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim                        

                                            

Tel: 22 755 52 56

 

Z-ca Prokuratora Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim         

Aneta Orzechowska                                               

Tel: 22 755 52 56

 

Kierownik Sekretariatu                                      

Elżbieta Łydkowska                                              

Tel: 22 755 52 56