Strona główna

Jednostki podległe

Prokuratura Rejonowa w Koninie:

p.f Prokuratora Rejonowego - prok. Małgorzata Kudła

p.f. Z-cy Prokuratora Rejonowego - prok. Dorota Klasińska

Kierownik Działu Śledztw - Katarzyna Szerszeń

Adres:

62-510 Konin

ul. Zakładowa 7

tel.:

Centrala       0-63 242 87 30

Sekretariat   0-63 242 87 70

Telefax        0-63 242 87 70

 prkn@konin.po.gov.pl

 

Prokuratura Rejonowa w Koninie urzęduje w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku ( za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ).

Prokurator Rejonowy w Koninie lub jego zastępca przyjmuje interesantów i strony w godzinach 8.00 – 15.00. Prokuratorzy i sekretariat przyjmują interesantów i strony w godzinach urzędowania.

Prokuraturą Rejonową kieruje Prokurator Rejonowy. Prokuratorzy Rejonowi są odpowiedzialni za prawidłową i sprawną realizację zadań służbowych w powierzonych im jednostkach prokuratury, sporządzają plany pracy, sprawują nadzór nad pracą prokuratorów, asesorów i innych pracowników tam zatrudnionych, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, utrzymują kontakty ze środkami masowego przekazu i reprezentują Prokuraturę Rejonową na zewnątrz oraz podejmują inne niezbędne czynności do prawidłowego i sprawnego kierowania jednostką.

W czasie nieobecności Prokuratora Rejonowego jego obowiązki przejmują Zastępcy Prokuratora Rejonowego.


Prokuratura Rejonowa w Kole:

p.f Prokuratora Rejonowego - prok. Dariusz Kwiatkowski

p.f. Z-cy Prokuratora Rejonowego - prok. Adam Weber

Adres:

62-600 Koło

ul. Sienkiewicza 21/23

tel.:

Centrala       0-63 272 04 00

Sekretariat   0-63 272 65 34

Telefax        0-63 272 04 00

 prkl@konin.po.gov.pl

 

Prokuratura Rejonowa w Kole urzęduje w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku ( za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ).

Prokurator Rejonowy w Kole lub jego zastępca przyjmuje interesantów i strony w godzinach 8.00 – 15.00. Prokuratorzy i sekretariat przyjmują interesantów i strony w godzinach urzędowania.

Prokuraturą Rejonową kieruje Prokurator Rejonowy. Prokuratorzy Rejonowi są odpowiedzialni za prawidłową i sprawną realizację zadań służbowych w powierzonych im jednostkach prokuratury, sporządzają plany pracy, sprawują nadzór nad pracą prokuratorów, asesorów i innych pracowników tam zatrudnionych, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, utrzymują kontakty ze środkami masowego przekazu i reprezentują Prokuraturę Rejonową na zewnątrz oraz podejmują inne niezbędne czynności do prawidłowego i sprawnego kierowania jednostką.

W czasie nieobecności Prokuratora Rejonowego jego obowiązki przejmują Zastępcy Prokuratora Rejonowego.


Prokuratura Rejonowa w Turku:

p.f. Prokuratora Rejonowego - prok. Marek Kostrzewa

p.f. Z-cy Prokuratora Rejonowego - prok. Janusz Szelewski

Adres:

62-700 Turek

ul. Legionów Polskich 10

tel.:

Centrala       0-63 278 44 18

Sekretariat   0-63 278 44 18

Telefax        0-63 278 44 18

 prtr@konin.po.gov.pl

 

Prokuratura Rejonowa w Turku urzęduje w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku ( za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ).

Prokurator Rejonowy w Turku lub jego zastępca przyjmuje interesantów i strony w godzinach 8.00 – 15.00. Prokuratorzy i sekretariat przyjmują interesantów i strony w godzinach urzędowania.

Prokuraturą Rejonową kieruje Prokurator Rejonowy. Prokuratorzy Rejonowi są odpowiedzialni za prawidłową i sprawną realizację zadań służbowych w powierzonych im jednostkach prokuratury, sporządzają plany pracy, sprawują nadzór nad pracą prokuratorów, asesorów i innych pracowników tam zatrudnionych, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, utrzymują kontakty ze środkami masowego przekazu i reprezentują Prokuraturę Rejonową na zewnątrz oraz podejmują inne niezbędne czynności do prawidłowego i sprawnego kierowania jednostką.

W czasie nieobecności Prokuratora Rejonowego jego obowiązki przejmują Zastępcy Prokuratora Rejonowego.


Prokuratura Rejonowa w Słupcy:

p.f. Prokuratora Rejonowego - prok. Ewa Woźniak

p.f. Z-cy Prokuratora Rejonowego - prok. Sylwia Lewandowska

Adres:

62-400 Słupca

ul. Poznańska 14

tel.:

Centrala       0-63 275 21 55

Sekretariat   0-63 275 18 00

Telefax        0-63 275 18 00

 prsl@konin.po.gov.pl 

 

Prokuratura Rejonowa w Słupcy urzęduje w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku ( za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ).

Prokurator Rejonowy w Słupcy lub jego zastępca przyjmuje interesantów i strony w godzinach 8.00 – 15.00. Prokuratorzy i sekretariat przyjmują interesantów i strony w godzinach urzędowania.

Prokuraturą Rejonową kieruje Prokurator Rejonowy. Prokuratorzy Rejonowi są odpowiedzialni za prawidłową i sprawną realizację zadań służbowych w powierzonych im jednostkach prokuratury, sporządzają plany pracy, sprawują nadzór nad pracą prokuratorów, asesorów i innych pracowników tam zatrudnionych, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, utrzymują kontakty ze środkami masowego przekazu i reprezentują Prokuraturę Rejonową na zewnątrz oraz podejmują inne niezbędne czynności do prawidłowego i sprawnego kierowania jednostką.

W czasie nieobecności Prokuratora Rejonowego jego obowiązki przejmują Zastępcy Prokuratora Rejonowego.