Strona główna

Komunikaty

Prokuratura Okręgowa w Katowicach informuje,iż wszelkie informacje dotyczące zamówień publicznych znajdują się na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Katowicach w zakładce "Zamówienia publiczne"


PO VII WB 233.68.2017 - Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Katowicach


22 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach i podległych jej prokuraturach rejonowych


Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Katowicach na rok 2018


Ogłoszenie o sprzedaży samochodu - PO III 244.8.2016

Informacja o wyborze oferty


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Katowicach za rok 2016


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Katowicach za rok 2016


Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Katowicach i prokuratur rejonowych okręgu katowickiego na rok 2017


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Katowicach za 2015 rok 


Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Katowicach i prokuratur rejonowych okręgu katowickiego na rok 2016 


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach za 2014 rok 


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Katowicach za 2014 rok 


Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Katowicach i prokuratur rejonowych okręgu katowickiego na rok 2015 


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach za 2013 rok 


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Katowicach za 2013 rok


Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Katowicach i prokuratur rejonowych okręgu katowickiego na rok 2014 


Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Katowicach i prokuratur rejonowych okręgu katowickiego na rok 2013 


Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Katowicach za rok 2012


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011


Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Katowicach i prokuratur rejonowych okręgu katowickiego na rok 2012