Strona główna

Komunikaty

 


Informacje o przetargach organizowanych przez tut. jednostkę są dostępne pod adresem: http://www.prokuratura.legnica.pl


 

Elektroniczna skrzynka podawcza

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

1) Prokuratura Okręgowa w Legnicy:

     /l7mg10l1s6/SkrytkaESP

    /l7mg10l1s6/skrytka

2) Prokuratura Rejonowa wLegnicy:

    /PR_Legnica/skrytka

    /PR_Legnica/SkrytkaESP

3) Prokuratura Rejonowa w Lubinie:

    /PR_Lubin/skrytka

    /PR_Lubin/SkrytkaESP

4) Prokuratura Rejonowa w Głogowie:

    /PR_Glogow/skrytka

    /PR_Glogow/SkrytkaESP

5) Prokuratura Rejonowa w Złotoryi:

    /PR_Zlotoryja/skrytka

   /PR_Zlotoryja/SkrytkaESP

6) Prokuratura Rejonowa w Jaworze:

    /PR_Jawor/skrytka

    /PR_Jawor/SkrytkaESP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Prokuratury:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Prokuratury:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

 2. Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF

 • XLS

 • CSV

 • TXT

 • GIF, TIF, BMP, JPG

 • PDF

 • ZIP

 1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

 2. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.