Strona główna

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) - art. 4 pkt. 8 na Świadczenie usług w zakresie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na potrzeby prokuratur okręgu konińskiego na okres 24 m – cy" – numer postępowania PO VII WB 262.145.2017

Powrót do listy

poniedziałek, 13 listopada 2017

Ogłoszenie o zamówieniu wyłączonym spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) - art. 4 pkt. 8 na Świadczenie usług w zakresie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na potrzeby prokuratur okręgu konińskiego na okres 24 m – cy" – numer postępowania PO VII WB 262.145.2017